عملکرد اردیبهشت ماه مرکز نیکوکاری و کارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز بسیجی اکبر غلامی
عملکرد اردیبهشت ماه مرکز نیکوکاری و کارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز بسیجی اکبر غلامی
 عملکرد اردیبهشت ماه مرکز نیکوکاری و کارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز بسیجی اکبر غلامی

عملکرد اردیبهشت ماه مرکز نیکوکاری و کارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز بسیجی اکبر غلامی

مشاهده
 تجلیل از سردار رشید اسلام حشمت الله ملکی فرمانده محترم پلیس راه آهن کشور توسط اکبرغلامی
تجلیل از سردار رشید اسلام حشمت الله ملکی فرمانده محترم پلیس راه آهن کشور توسط اکبرغلامی
 تجلیل از سردار رشید اسلام حشمت الله ملکی فرمانده محترم پلیس راه آهن کشور توسط اکبرغلامی

تجلیل از سردار رشید اسلام حشمت الله ملکی فرمانده محترم پلیس راه آهن کشور توسط اکبرغلامی

مشاهده
 جهان پهلوان غلامي دومين سالگرد مادر مهندس پهلوان سید جمشید قضاتی را تسلیت گفتند
جهان پهلوان غلامي دومين سالگرد مادر مهندس پهلوان سید جمشید قضاتی را تسلیت گفتند
 جهان پهلوان غلامي دومين سالگرد مادر مهندس پهلوان سید جمشید قضاتی را تسلیت گفتند

جهان پهلوان غلامي دومين سالگرد مادر مهندس پهلوان سید جمشید قضاتی را تسلیت گفتند

مشاهده
انتصاب استاد آجرلو به سمت مدیر روابط عمومی غرب توسط جهادگر نیکوکار پهلوان اکبرغلامی
انتصاب استاد آجرلو به سمت مدیر روابط عمومی غرب توسط جهادگر نیکوکار پهلوان اکبرغلامی
انتصاب استاد آجرلو به سمت مدیر روابط عمومی غرب توسط جهادگر نیکوکار پهلوان اکبرغلامی

انتصاب استاد آجرلو به سمت مدیر روابط عمومی غرب توسط جهادگر نیکوکار پهلوان اکبرغلامی

مشاهده
 تقدیر وتشکر از افسران زحمتکش اداره آگاهی تهران بزرگ توسط جهادگر نیکوکار جهان پهلوان اکبرغلامی
تقدیر وتشکر از افسران زحمتکش اداره آگاهی تهران بزرگ توسط جهادگر نیکوکار جهان پهلوان اکبرغلامی
 تقدیر وتشکر از افسران زحمتکش اداره آگاهی تهران بزرگ توسط جهادگر نیکوکار جهان پهلوان اکبرغلامی

تقدیر وتشکر از افسران زحمتکش اداره آگاهی تهران بزرگ توسط جهادگر نیکوکار جهان پهلوان اکبرغلامی

مشاهده
 تجلیل از دکتر میثم وزیریان مدیر کارآفرینی توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی
تجلیل از دکتر میثم وزیریان مدیر کارآفرینی توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی
 تجلیل از دکتر میثم وزیریان مدیر کارآفرینی توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی

تجلیل از دکتر میثم وزیریان مدیر کارآفرینی توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی

مشاهده
 اهداء تندیس پیشکسوتان ورزش های رزمی به استاد کرویای اکبر غلامی توسط استاد شیهان طاووسی
اهداء تندیس پیشکسوتان ورزش های رزمی به استاد کرویای اکبر غلامی توسط استاد شیهان طاووسی
 اهداء تندیس پیشکسوتان ورزش های رزمی به استاد کرویای اکبر غلامی توسط استاد شیهان طاووسی

اهداء تندیس پیشکسوتان ورزش های رزمی به استاد کرویای اکبر غلامی توسط استاد شیهان طاووسی

مشاهده
 تجلیل از اکبرغلامی توسط سردار ذولقدر فرمانده سپاه سیدالشهدا وسرهنگ رهگذر فرمانده یگان امنیتی
تجلیل از اکبرغلامی توسط سردار ذولقدر فرمانده سپاه سیدالشهدا وسرهنگ رهگذر فرمانده یگان امنیتی
 تجلیل از اکبرغلامی توسط سردار ذولقدر فرمانده سپاه سیدالشهدا وسرهنگ رهگذر فرمانده یگان امنیتی

تجلیل از اکبرغلامی توسط سردار ذولقدر فرمانده سپاه سیدالشهدا وسرهنگ رهگذر فرمانده یگان امنیتی

مشاهده
 تجلیل از اکبرغلامی توسط سردار ذولقدر فرمانده سپاه سیدالشهدا وسرهنگ رهگذر فرمانده یگان امنیتی
تجلیل از اکبرغلامی توسط سردار ذولقدر فرمانده سپاه سیدالشهدا وسرهنگ رهگذر فرمانده یگان امنیتی
 تجلیل از اکبرغلامی توسط سردار ذولقدر فرمانده سپاه سیدالشهدا وسرهنگ رهگذر فرمانده یگان امنیتی

تجلیل از اکبرغلامی توسط سردار ذولقدر فرمانده سپاه سیدالشهدا وسرهنگ رهگذر فرمانده یگان امنیتی

مشاهده
 اهداء ابلاغ کارآفرینی درجه 1 بین الملل توسط مهندس شیری مدیر کارآفرینی به جهادگر اکبرغلامی
اهداء ابلاغ کارآفرینی درجه 1 بین الملل توسط مهندس شیری مدیر کارآفرینی به جهادگر اکبرغلامی
 اهداء ابلاغ کارآفرینی درجه 1 بین الملل توسط مهندس شیری مدیر کارآفرینی به جهادگر اکبرغلامی

اهداء ابلاغ کارآفرینی درجه 1 بین الملل توسط مهندس شیری مدیر کارآفرینی به جهادگر اکبرغلامی

مشاهده
 اهداء ارزاق وماسک به کمپ ترک اعتیاد حیات نو توسط مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
اهداء ارزاق وماسک به کمپ ترک اعتیاد حیات نو توسط مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
 اهداء ارزاق وماسک به کمپ ترک اعتیاد حیات نو توسط مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

اهداء ارزاق وماسک به کمپ ترک اعتیاد حیات نو توسط مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده
 تجلیل از سرهنگ ابراهیمی فرمانده کلانتری 141 گلستان توسط جهادگر نیکوکار جانباز پهلوان اکبرغلامی
تجلیل از سرهنگ ابراهیمی فرمانده کلانتری 141 گلستان توسط جهادگر نیکوکار جانباز پهلوان اکبرغلامی
 تجلیل از سرهنگ ابراهیمی فرمانده کلانتری 141 گلستان توسط جهادگر نیکوکار جانباز پهلوان اکبرغلامی

تجلیل از سرهنگ ابراهیمی فرمانده کلانتری 141 گلستان توسط جهادگر نیکوکار جانباز پهلوان اکبرغلامی

مشاهده
 اهداء پرچم فی ما بین مهندس قاسمی وند مدیر عامل بیمه پیشتازان و جهادگر نیکوکار اکبرغلامی
اهداء پرچم فی ما بین مهندس قاسمی وند مدیر عامل بیمه پیشتازان و جهادگر نیکوکار اکبرغلامی
 اهداء پرچم فی ما بین مهندس قاسمی وند مدیر عامل بیمه پیشتازان و جهادگر نیکوکار اکبرغلامی

اهداء پرچم فی ما بین مهندس قاسمی وند مدیر عامل بیمه پیشتازان و جهادگر نیکوکار اکبرغلامی

مشاهده
 اهداء پرچم ائتلاف بزرگ قهرمانان ومرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیربه پهلوان حسن لو مدیر کمپ
اهداء پرچم ائتلاف بزرگ قهرمانان ومرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیربه پهلوان حسن لو مدیر کمپ
 اهداء پرچم ائتلاف بزرگ قهرمانان ومرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیربه پهلوان حسن لو مدیر کمپ

اهداء پرچم ائتلاف بزرگ قهرمانان ومرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیربه پهلوان حسن لو مدیر کمپ

مشاهده
 انتصاب استاداکبرغلامی به عنوان مشاور فرهنگی وامور ایثارگران ورزش های رزمی استان تهران
انتصاب استاداکبرغلامی به عنوان مشاور فرهنگی وامور ایثارگران ورزش های رزمی استان تهران
 انتصاب استاداکبرغلامی به عنوان مشاور فرهنگی وامور ایثارگران ورزش های رزمی استان تهران

انتصاب استاداکبرغلامی به عنوان مشاور فرهنگی وامور ایثارگران ورزش های رزمی استان تهران

مشاهده
 تقدیر وتجلیل از بانوی کارآفرین خانم جعفری توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی
تقدیر وتجلیل از بانوی کارآفرین خانم جعفری توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی
 تقدیر وتجلیل از بانوی کارآفرین خانم جعفری توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی

تقدیر وتجلیل از بانوی کارآفرین خانم جعفری توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی

مشاهده