عملکرد مرکزنیکوکاری نام آوران غدیربه خانواده های بی سرپرست وکم درامد به همت سرکار خانم دکتر مریم ابراهیمی ومجمع خیرین و به سرپرستی دکترجانبازجهان پهلوان غلامی
عملکرد مرکزنیکوکاری نام آوران غدیربه خانواده های بی سرپرست وکم درامد به همت سرکار خانم دکتر مریم ابراهیمی ومجمع خیرین و به سرپرستی دکترجانبازجهان پهلوان غلامی
عملکرد مرکزنیکوکاری نام آوران غدیربه خانواده های بی سرپرست وکم درامد به همت سرکار خانم دکتر مریم ابراهیمی ومجمع خیرین و به سرپرستی دکترجانبازجهان پهلوان غلامی

عملکرد مرکزنیکوکاری نام آوران غدیربه خانواده های بی سرپرست وکم درامد به همت سرکار خانم دکتر مریم ابراهیمی ومجمع خیرین و به سرپرستی دکترجانبازجهان پهلوان غلامی

مشاهده
استادهانشي محمدي باكمربند مشكي دان ٧ در کنار استادشيهان اكبرغلامي
استادهانشي محمدي باكمربند مشكي دان ٧ در کنار استادشيهان اكبرغلامي
استادهانشي محمدي باكمربند مشكي دان ٧ در کنار استادشيهان اكبرغلامي

استادهانشي محمدي باكمربند مشكي دان ٧ در کنار استادشيهان اكبرغلامي

مشاهده
غلامي وابراهيمي ولادت امام حسن عسگري(ع) رابه تمام مسلمانان جهان تبريك عرض كردند
غلامي وابراهيمي ولادت امام حسن عسگري(ع) رابه تمام مسلمانان جهان تبريك عرض كردند
غلامي وابراهيمي ولادت امام حسن عسگري(ع) رابه تمام مسلمانان جهان تبريك عرض كردند

غلامي وابراهيمي ولادت امام حسن عسگري(ع) رابه تمام مسلمانان جهان تبريك عرض كردند

مشاهده
بسيجي جانبازغلامي هفته مقدس بسيج رابه تمامي بسيجيان جهان تبريك گفت
بسيجي جانبازغلامي هفته مقدس بسيج رابه تمامي بسيجيان جهان تبريك گفت
بسيجي جانبازغلامي هفته مقدس بسيج رابه تمامي بسيجيان جهان تبريك گفت

بسيجي جانبازغلامي هفته مقدس بسيج رابه تمامي بسيجيان جهان تبريك گفت

مشاهده
تجليل ازافسران اداره آگاهي توسط دکتر جانباز اکبر غلامی مشاور امور ایثارگران فرماندهی پلیس افتخاری به لطف خداوبركات زكات
تجليل ازافسران اداره آگاهي توسط دکتر جانباز اکبر غلامی مشاور امور ایثارگران فرماندهی پلیس افتخاری به لطف خداوبركات زكات
تجليل ازافسران اداره آگاهي توسط دکتر جانباز اکبر غلامی مشاور امور ایثارگران فرماندهی پلیس افتخاری به لطف خداوبركات زكات

تجليل ازافسران اداره آگاهي توسط دکتر جانباز اکبر غلامی مشاور امور ایثارگران فرماندهی پلیس افتخاری به لطف خداوبركات زكات

مشاهده
تجليل ازافسران اداره آگاهي توسط دکتر جانباز اکبر غلامی مشاور امور ایثارگران فرماندهی پلیس افتخاری به لطف خداوبركات زكات
تجليل ازافسران اداره آگاهي توسط دکتر جانباز اکبر غلامی مشاور امور ایثارگران فرماندهی پلیس افتخاری به لطف خداوبركات زكات
تجليل ازافسران اداره آگاهي توسط دکتر جانباز اکبر غلامی مشاور امور ایثارگران فرماندهی پلیس افتخاری به لطف خداوبركات زكات

تجليل ازافسران اداره آگاهي توسط دکتر جانباز اکبر غلامی مشاور امور ایثارگران فرماندهی پلیس افتخاری به لطف خداوبركات زكات

مشاهده
جلسه هم انديشي هنرمندان وتجليل از احدآقاسي خواننده بزرگ و سفير نيكوكارري غدير به لطف خدا وبركات زكات
جلسه هم انديشي هنرمندان وتجليل از احدآقاسي خواننده بزرگ و سفير نيكوكارري غدير به لطف خدا وبركات زكات
جلسه هم انديشي هنرمندان وتجليل از احدآقاسي خواننده بزرگ و سفير نيكوكارري غدير به لطف خدا وبركات زكات

جلسه هم انديشي هنرمندان وتجليل از احدآقاسي خواننده بزرگ و سفير نيكوكارري غدير به لطف خدا وبركات زكات

مشاهده
اهداء احكام هئيت رزمي غرب پايتخت بامديريت شيهان استادطاوسي وشيهان استاداكبرغلامي مشاور ايثارگران رزمي استان تهران
اهداء احكام هئيت رزمي غرب پايتخت بامديريت شيهان استادطاوسي وشيهان استاداكبرغلامي مشاور ايثارگران رزمي استان تهران
اهداء احكام هئيت رزمي غرب پايتخت بامديريت شيهان استادطاوسي وشيهان استاداكبرغلامي مشاور ايثارگران رزمي استان تهران

اهداء احكام هئيت رزمي غرب پايتخت بامديريت شيهان استادطاوسي وشيهان استاداكبرغلامي مشاور ايثارگران رزمي استان تهران

مشاهده
اهداء احكام هئيت رزمي غرب پايتخت بامديريت شيهان استادطاوسي وشيهان استاداكبرغلامي مشاور ايثارگران رزمي استان تهران
اهداء احكام هئيت رزمي غرب پايتخت بامديريت شيهان استادطاوسي وشيهان استاداكبرغلامي مشاور ايثارگران رزمي استان تهران
اهداء احكام هئيت رزمي غرب پايتخت بامديريت شيهان استادطاوسي وشيهان استاداكبرغلامي مشاور ايثارگران رزمي استان تهران

اهداء احكام هئيت رزمي غرب پايتخت بامديريت شيهان استادطاوسي وشيهان استاداكبرغلامي مشاور ايثارگران رزمي استان تهران

مشاهده
غلامي تنهامربي درجهان كه شش گواهينامه مربيگري وقهرماني دارد وهمچنین دارای دان هفت رزمي مي باشد
غلامي تنهامربي درجهان كه شش گواهينامه مربيگري وقهرماني دارد وهمچنین دارای دان هفت رزمي مي باشد
غلامي تنهامربي درجهان كه شش گواهينامه مربيگري وقهرماني دارد وهمچنین دارای دان هفت رزمي مي باشد

غلامي تنهامربي درجهان كه شش گواهينامه مربيگري وقهرماني دارد وهمچنین دارای دان هفت رزمي مي باشد

مشاهده
 جانباز غلامی ولادت با سعادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را تبریک می گویند
جانباز غلامی ولادت با سعادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را تبریک می گویند
 جانباز غلامی ولادت با سعادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را تبریک می گویند

جانباز غلامی ولادت با سعادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را تبریک می گویند

مشاهده
 جانباز غلامی ولادت با سعادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را تبریک می گویند
جانباز غلامی ولادت با سعادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را تبریک می گویند
 جانباز غلامی ولادت با سعادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را تبریک می گویند

جانباز غلامی ولادت با سعادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را تبریک می گویند

مشاهده
تقدير وتجليل از دكترجانباز اكبرغلامي درهفته پرافتخارنيروي انتظامي توسط سرتيپ رحيمي فرمانده فاتب وسرهنگ گرامي  وسرهنگ بشارتي فرماندهان پليس افتخاري فاتب باحضوراساتيدوپليس هاي افتخاري
تقدير وتجليل از دكترجانباز اكبرغلامي درهفته پرافتخارنيروي انتظامي توسط سرتيپ رحيمي فرمانده فاتب وسرهنگ گرامي وسرهنگ بشارتي فرماندهان پليس افتخاري فاتب باحضوراساتيدوپليس هاي افتخاري
تقدير وتجليل از دكترجانباز اكبرغلامي درهفته پرافتخارنيروي انتظامي توسط سرتيپ رحيمي فرمانده فاتب وسرهنگ گرامي  وسرهنگ بشارتي فرماندهان پليس افتخاري فاتب باحضوراساتيدوپليس هاي افتخاري

تقدير وتجليل از دكترجانباز اكبرغلامي درهفته پرافتخارنيروي انتظامي توسط سرتيپ رحيمي فرمانده فاتب وسرهنگ گرامي وسرهنگ بشارتي فرماندهان پليس افتخاري فاتب باحضوراساتيدوپليس هاي افتخاري

مشاهده
جلسه هم اندیشی وکارآفرینی با حضور مهندس رضا علی شیری مدیر اداره راهبردی  وکارآفرینی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران و اهداء احکام تقدیر وتجلیل توسط دکتر اکبر غلامی ومریم ابراهیمی
جلسه هم اندیشی وکارآفرینی با حضور مهندس رضا علی شیری مدیر اداره راهبردی وکارآفرینی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران و اهداء احکام تقدیر وتجلیل توسط دکتر اکبر غلامی ومریم ابراهیمی
جلسه هم اندیشی وکارآفرینی با حضور مهندس رضا علی شیری مدیر اداره راهبردی  وکارآفرینی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران و اهداء احکام تقدیر وتجلیل توسط دکتر اکبر غلامی ومریم ابراهیمی

جلسه هم اندیشی وکارآفرینی با حضور مهندس رضا علی شیری مدیر اداره راهبردی وکارآفرینی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران و اهداء احکام تقدیر وتجلیل توسط دکتر اکبر غلامی ومریم ابراهیمی

مشاهده
جلسه هم اندیشی وکارآفرینی با حضور مهندس رضا علی شیری مدیر اداره راهبردی  وکارآفرینی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران و اهداء احکام تقدیر وتجلیل توسط دکتر اکبر غلامی ومریم ابراهیمی
جلسه هم اندیشی وکارآفرینی با حضور مهندس رضا علی شیری مدیر اداره راهبردی وکارآفرینی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران و اهداء احکام تقدیر وتجلیل توسط دکتر اکبر غلامی ومریم ابراهیمی
جلسه هم اندیشی وکارآفرینی با حضور مهندس رضا علی شیری مدیر اداره راهبردی  وکارآفرینی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران و اهداء احکام تقدیر وتجلیل توسط دکتر اکبر غلامی ومریم ابراهیمی

جلسه هم اندیشی وکارآفرینی با حضور مهندس رضا علی شیری مدیر اداره راهبردی وکارآفرینی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران و اهداء احکام تقدیر وتجلیل توسط دکتر اکبر غلامی ومریم ابراهیمی

مشاهده
انتصاب بهرام مشهدی مدیر شبکه جهانی هنرمندان و عباس نائی پیشکسوت هنرمندان کشور به عنوان هیئت رئیسه پهلوانان ،قویترین مردان وسنگین وزن های جهان و عضو مجمع خیرین مرکز نیکوکاری و کارآفرینی نام آوران غدیر
انتصاب بهرام مشهدی مدیر شبکه جهانی هنرمندان و عباس نائی پیشکسوت هنرمندان کشور به عنوان هیئت رئیسه پهلوانان ،قویترین مردان وسنگین وزن های جهان و عضو مجمع خیرین مرکز نیکوکاری و کارآفرینی نام آوران غدیر
انتصاب بهرام مشهدی مدیر شبکه جهانی هنرمندان و عباس نائی پیشکسوت هنرمندان کشور به عنوان هیئت رئیسه پهلوانان ،قویترین مردان وسنگین وزن های جهان و عضو مجمع خیرین مرکز نیکوکاری و کارآفرینی نام آوران غدیر

انتصاب بهرام مشهدی مدیر شبکه جهانی هنرمندان و عباس نائی پیشکسوت هنرمندان کشور به عنوان هیئت رئیسه پهلوانان ،قویترین مردان وسنگین وزن های جهان و عضو مجمع خیرین مرکز نیکوکاری و کارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده