گزارش عملکرد شهریور ماه 1401مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی
گزارش عملکرد شهریور ماه 1401مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی
گزارش عملکرد شهریور ماه 1401مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی

گزارش عملکرد شهریور ماه 1401مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی

مشاهده
اهداء خون ورزشکاران وپهلوانان بویژه نیکوکاران با سرپرستی جانبازپهلوان غلامی ومریم ابراهیمی
اهداء خون ورزشکاران وپهلوانان بویژه نیکوکاران با سرپرستی جانبازپهلوان غلامی ومریم ابراهیمی
اهداء خون ورزشکاران وپهلوانان بویژه نیکوکاران با سرپرستی جانبازپهلوان غلامی ومریم ابراهیمی

اهداء خون ورزشکاران وپهلوانان بویژه نیکوکاران با سرپرستی جانبازپهلوان غلامی ومریم ابراهیمی

مشاهده
ایات نور الهی آیه 176 سوره نساء
ایات نور الهی آیه 176 سوره نساء
ایات نور الهی آیه 176 سوره نساء

ایات نور الهی آیه 176 سوره نساء

مشاهده
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مشاور عالی فرمانده پایگاه امام جعفر صادق (ع) حوزه مقاومت بسیج 111 حیدر کرار (ع) توسط فرمانده حوزه مقاومت بسیج 111 حیدر کرار(ع)
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مشاور عالی فرمانده پایگاه امام جعفر صادق (ع) حوزه مقاومت بسیج 111 حیدر کرار (ع) توسط فرمانده حوزه مقاومت بسیج 111 حیدر کرار(ع)
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مشاور عالی فرمانده پایگاه امام جعفر صادق (ع) حوزه مقاومت بسیج 111 حیدر کرار (ع) توسط فرمانده حوزه مقاومت بسیج 111 حیدر کرار(ع)

انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مشاور عالی فرمانده پایگاه امام جعفر صادق (ع) حوزه مقاومت بسیج 111 حیدر کرار (ع) توسط فرمانده حوزه مقاومت بسیج 111 حیدر کرار(ع)

مشاهده
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان رئیس هیات عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر توسط رئیس اداره ی منطقه ی بیست و دو
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان رئیس هیات عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر توسط رئیس اداره ی منطقه ی بیست و دو
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان رئیس هیات عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر توسط رئیس اداره ی منطقه ی بیست و دو

انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان رئیس هیات عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر توسط رئیس اداره ی منطقه ی بیست و دو

مشاهده
گواهینامه حضور اکبر غلامی در کارگاه تخصصی ویژه سفیران پیشگیری از اعتیاد
گواهینامه حضور اکبر غلامی در کارگاه تخصصی ویژه سفیران پیشگیری از اعتیاد
گواهینامه حضور اکبر غلامی در کارگاه تخصصی ویژه سفیران پیشگیری از اعتیاد

گواهینامه حضور اکبر غلامی در کارگاه تخصصی ویژه سفیران پیشگیری از اعتیاد

مشاهده
انتصاب پهلوان اکبر غلامی به سمت مشاور فرهنگی ،ورزشی شورای حل اختلاف منطقه 15 توسط سرپرست شورای حل اختلاف منطقه 15
انتصاب پهلوان اکبر غلامی به سمت مشاور فرهنگی ،ورزشی شورای حل اختلاف منطقه 15 توسط سرپرست شورای حل اختلاف منطقه 15
انتصاب پهلوان اکبر غلامی به سمت مشاور فرهنگی ،ورزشی شورای حل اختلاف منطقه 15 توسط سرپرست شورای حل اختلاف منطقه 15

انتصاب پهلوان اکبر غلامی به سمت مشاور فرهنگی ،ورزشی شورای حل اختلاف منطقه 15 توسط سرپرست شورای حل اختلاف منطقه 15

مشاهده
تقدیر و تشکر از جانباز اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر توسط محمد مهدی اسماعیلی ریاست کمیته امداد امام خمینی منطقه 22
تقدیر و تشکر از جانباز اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر توسط محمد مهدی اسماعیلی ریاست کمیته امداد امام خمینی منطقه 22
تقدیر و تشکر از جانباز اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر توسط محمد مهدی اسماعیلی ریاست کمیته امداد امام خمینی منطقه 22

تقدیر و تشکر از جانباز اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر توسط محمد مهدی اسماعیلی ریاست کمیته امداد امام خمینی منطقه 22

مشاهده
حکم انتصاب جانباز اکبر غلامی به سمت هیات امنای بنیاد خیریه توحید
حکم انتصاب جانباز اکبر غلامی به سمت هیات امنای بنیاد خیریه توحید
حکم انتصاب جانباز اکبر غلامی به سمت هیات امنای بنیاد خیریه توحید

حکم انتصاب جانباز اکبر غلامی به سمت هیات امنای بنیاد خیریه توحید

مشاهده
حکم انتصاب جانباز اکبر غلامی به سمت مشاور در امور فرهنگی و پهلوانان سرپرست معاونت قهرمانان وپیشکسوتان صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان وپیشکسوتان ورزش کشور
حکم انتصاب جانباز اکبر غلامی به سمت مشاور در امور فرهنگی و پهلوانان سرپرست معاونت قهرمانان وپیشکسوتان صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان وپیشکسوتان ورزش کشور
حکم انتصاب جانباز اکبر غلامی به سمت مشاور در امور فرهنگی و پهلوانان سرپرست معاونت قهرمانان وپیشکسوتان صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان وپیشکسوتان ورزش کشور

حکم انتصاب جانباز اکبر غلامی به سمت مشاور در امور فرهنگی و پهلوانان سرپرست معاونت قهرمانان وپیشکسوتان صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان وپیشکسوتان ورزش کشور

مشاهده
جلسه هم اندیشی مسئولین مراکز نیکوکاری به میزبانی سید ابولفضل پرپنجی ریاست کمیته امداد امام خمینی جهت برگزاری موکب های اربعین سال 1401 و با حضور جانباز اکبر غلامی
جلسه هم اندیشی مسئولین مراکز نیکوکاری به میزبانی سید ابولفضل پرپنجی ریاست کمیته امداد امام خمینی جهت برگزاری موکب های اربعین سال 1401 و با حضور جانباز اکبر غلامی
جلسه هم اندیشی مسئولین مراکز نیکوکاری به میزبانی سید ابولفضل پرپنجی ریاست کمیته امداد امام خمینی جهت برگزاری موکب های اربعین سال 1401 و با حضور جانباز اکبر غلامی

جلسه هم اندیشی مسئولین مراکز نیکوکاری به میزبانی سید ابولفضل پرپنجی ریاست کمیته امداد امام خمینی جهت برگزاری موکب های اربعین سال 1401 و با حضور جانباز اکبر غلامی

مشاهده
جلسه هم اندیشی مسئولین مراکز نیکوکاری به میزبانی سید ابولفضل پرپنجی ریاست کمیته امداد امام خمینی جهت برگزاری موکب های اربعین سال 1401 و با حضور جانباز اکبر غلامی
جلسه هم اندیشی مسئولین مراکز نیکوکاری به میزبانی سید ابولفضل پرپنجی ریاست کمیته امداد امام خمینی جهت برگزاری موکب های اربعین سال 1401 و با حضور جانباز اکبر غلامی
جلسه هم اندیشی مسئولین مراکز نیکوکاری به میزبانی سید ابولفضل پرپنجی ریاست کمیته امداد امام خمینی جهت برگزاری موکب های اربعین سال 1401 و با حضور جانباز اکبر غلامی

جلسه هم اندیشی مسئولین مراکز نیکوکاری به میزبانی سید ابولفضل پرپنجی ریاست کمیته امداد امام خمینی جهت برگزاری موکب های اربعین سال 1401 و با حضور جانباز اکبر غلامی

مشاهده
گزارش عملکرد تیر ماه 1401مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی
گزارش عملکرد تیر ماه 1401مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی
گزارش عملکرد تیر ماه 1401مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی

گزارش عملکرد تیر ماه 1401مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی

مشاهده
اهداء حکم کمربند طلایی سبک بین الملی آریا رزم به دکتر جانباز اکبر غلامی
اهداء حکم کمربند طلایی سبک بین الملی آریا رزم به دکتر جانباز اکبر غلامی
اهداء حکم کمربند طلایی سبک بین الملی آریا رزم به دکتر جانباز اکبر غلامی

اهداء حکم کمربند طلایی سبک بین الملی آریا رزم به دکتر جانباز اکبر غلامی

مشاهده
حضور جانباز اکبر غلامی در برنامه علمی دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی
حضور جانباز اکبر غلامی در برنامه علمی دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی
حضور جانباز اکبر غلامی در برنامه علمی دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی

حضور جانباز اکبر غلامی در برنامه علمی دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی

مشاهده
 گواهینامه مربیگری درجه یک ورزش های قدرتی وپهلوانان تربیت بدنی جانباز اکبر غلامی
گواهینامه مربیگری درجه یک ورزش های قدرتی وپهلوانان تربیت بدنی جانباز اکبر غلامی
 گواهینامه مربیگری درجه یک ورزش های قدرتی وپهلوانان تربیت بدنی جانباز اکبر غلامی

گواهینامه مربیگری درجه یک ورزش های قدرتی وپهلوانان تربیت بدنی جانباز اکبر غلامی

مشاهده