جلسه هم اندیشی وحمایت از بهبودیافته های کمپ های کشور توسط دکتر مستعان مدیر استعدادیابی
جلسه هم اندیشی وحمایت از بهبودیافته های کمپ های کشور توسط دکتر مستعان مدیر استعدادیابی
جلسه هم اندیشی وحمایت از بهبودیافته های کمپ های کشور توسط دکتر مستعان مدیر استعدادیابی

جلسه هم اندیشی وحمایت از بهبودیافته های کمپ های کشور توسط دکتر مستعان مدیر استعدادیابی

مشاهده
تجلیل از جهادگران نیکوکارپلیس راهور غرب پایتخت منطقه 22 توسط جانباز اکبر غلامی
تجلیل از جهادگران نیکوکارپلیس راهور غرب پایتخت منطقه 22 توسط جانباز اکبر غلامی
تجلیل از جهادگران نیکوکارپلیس راهور غرب پایتخت منطقه 22 توسط جانباز اکبر غلامی

تجلیل از جهادگران نیکوکارپلیس راهور غرب پایتخت منطقه 22 توسط جانباز اکبر غلامی

مشاهده
تجلیل از جهادگران نیکوکارپلیس راهور غرب پایتخت منطقه 22 توسط جانباز اکبر غلامی
تجلیل از جهادگران نیکوکارپلیس راهور غرب پایتخت منطقه 22 توسط جانباز اکبر غلامی
تجلیل از جهادگران نیکوکارپلیس راهور غرب پایتخت منطقه 22 توسط جانباز اکبر غلامی

تجلیل از جهادگران نیکوکارپلیس راهور غرب پایتخت منطقه 22 توسط جانباز اکبر غلامی

مشاهده
تجلیل از جهادگران نیکوکارپلیس راهور غرب پایتخت منطقه 22 توسط جانباز اکبر غلامی
تجلیل از جهادگران نیکوکارپلیس راهور غرب پایتخت منطقه 22 توسط جانباز اکبر غلامی
تجلیل از جهادگران نیکوکارپلیس راهور غرب پایتخت منطقه 22 توسط جانباز اکبر غلامی

تجلیل از جهادگران نیکوکارپلیس راهور غرب پایتخت منطقه 22 توسط جانباز اکبر غلامی

مشاهده
تجلیل از مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام اوران غدیر توسط دکترکامل فیروزمرنی ریاست کمیته امداد غرب
تجلیل از مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام اوران غدیر توسط دکترکامل فیروزمرنی ریاست کمیته امداد غرب
تجلیل از مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام اوران غدیر توسط دکترکامل فیروزمرنی ریاست کمیته امداد غرب

تجلیل از مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام اوران غدیر توسط دکترکامل فیروزمرنی ریاست کمیته امداد غرب

مشاهده
اهداء ارزاق ورزق حلال الهی به لطف خدا به همت مجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
اهداء ارزاق ورزق حلال الهی به لطف خدا به همت مجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
اهداء ارزاق ورزق حلال الهی به لطف خدا به همت مجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

اهداء ارزاق ورزق حلال الهی به لطف خدا به همت مجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده
اهداء ارزاق ورزق حلال به کمپ مسیر سبز زندگی توسط مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
اهداء ارزاق ورزق حلال به کمپ مسیر سبز زندگی توسط مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
اهداء ارزاق ورزق حلال به کمپ مسیر سبز زندگی توسط مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

اهداء ارزاق ورزق حلال به کمپ مسیر سبز زندگی توسط مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده
 اهداء ارزاق ورزق حلال به کمپ عرفان توسط مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
اهداء ارزاق ورزق حلال به کمپ عرفان توسط مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
 اهداء ارزاق ورزق حلال به کمپ عرفان توسط مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

اهداء ارزاق ورزق حلال به کمپ عرفان توسط مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده
زکات سلامتی اهداء خون - اهداء خون توسط جهادگر نیکوکار جانباز اکبر غلامی
زکات سلامتی اهداء خون - اهداء خون توسط جهادگر نیکوکار جانباز اکبر غلامی
زکات سلامتی اهداء خون - اهداء خون توسط جهادگر نیکوکار جانباز اکبر غلامی

زکات سلامتی اهداء خون - اهداء خون توسط جهادگر نیکوکار جانباز اکبر غلامی

مشاهده
زکات سلامتی اهداء خون - اهداء خون توسط جهادگر نیکوکار جانباز اکبر غلامی
زکات سلامتی اهداء خون - اهداء خون توسط جهادگر نیکوکار جانباز اکبر غلامی
زکات سلامتی اهداء خون - اهداء خون توسط جهادگر نیکوکار جانباز اکبر غلامی

زکات سلامتی اهداء خون - اهداء خون توسط جهادگر نیکوکار جانباز اکبر غلامی

مشاهده
 جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی هفته بسیج را به تمامی بسیجیان وپاسداران مقاومت تبریک می گویند
جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی هفته بسیج را به تمامی بسیجیان وپاسداران مقاومت تبریک می گویند
 جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی هفته بسیج را به تمامی بسیجیان وپاسداران مقاومت تبریک می گویند

جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی هفته بسیج را به تمامی بسیجیان وپاسداران مقاومت تبریک می گویند

مشاهده
 جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی هفته بسیج را به تمامی بسیجیان وپاسداران مقاومت تبریک می گویند
جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی هفته بسیج را به تمامی بسیجیان وپاسداران مقاومت تبریک می گویند
 جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی هفته بسیج را به تمامی بسیجیان وپاسداران مقاومت تبریک می گویند

جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی هفته بسیج را به تمامی بسیجیان وپاسداران مقاومت تبریک می گویند

مشاهده
قدردانی از جهادگر نیکوکار اکبر غلامی توسط سید احمد آقامیر فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج
قدردانی از جهادگر نیکوکار اکبر غلامی توسط سید احمد آقامیر فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج
قدردانی از جهادگر نیکوکار اکبر غلامی توسط سید احمد آقامیر فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج

قدردانی از جهادگر نیکوکار اکبر غلامی توسط سید احمد آقامیر فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج

مشاهده
پیام تبریک انتصاب شایسته دکترعلیرضا زاکانی به عنوان شهردارتوسط جانباز اکبر غلامی
پیام تبریک انتصاب شایسته دکترعلیرضا زاکانی به عنوان شهردارتوسط جانباز اکبر غلامی
پیام تبریک انتصاب شایسته دکترعلیرضا زاکانی به عنوان شهردارتوسط جانباز اکبر غلامی

پیام تبریک انتصاب شایسته دکترعلیرضا زاکانی به عنوان شهردارتوسط جانباز اکبر غلامی

مشاهده
 جشن تولدپاکی پهلوان امیرچاپاری قهرمان کشتی ناشنوایان المپیک و اهداء جوایز توسط اکبر غلامی
جشن تولدپاکی پهلوان امیرچاپاری قهرمان کشتی ناشنوایان المپیک و اهداء جوایز توسط اکبر غلامی
 جشن تولدپاکی پهلوان امیرچاپاری قهرمان کشتی ناشنوایان المپیک و اهداء جوایز توسط اکبر غلامی

جشن تولدپاکی پهلوان امیرچاپاری قهرمان کشتی ناشنوایان المپیک و اهداء جوایز توسط اکبر غلامی

مشاهده
 گزارش عملکرد شهریور ماه 1400 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به همت مجمع خیرین
گزارش عملکرد شهریور ماه 1400 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به همت مجمع خیرین
 گزارش عملکرد شهریور ماه 1400 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به همت مجمع خیرین

گزارش عملکرد شهریور ماه 1400 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به همت مجمع خیرین

مشاهده