جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر را به شما عزیزان تبریک می گویند
جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر را به شما عزیزان تبریک می گویند
جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر را به شما عزیزان تبریک می گویند

جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر را به شما عزیزان تبریک می گویند

مشاهده
جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر را به شما عزیزان تبریک می گویند
جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر را به شما عزیزان تبریک می گویند
جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر را به شما عزیزان تبریک می گویند

جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر را به شما عزیزان تبریک می گویند

مشاهده
 آن كسان كه در توانگرى و تنگدستى انفاق مى‌كنند و خشم خويش فرومى‌خورند و از خطاى مردم درمى‌گذرند
آن كسان كه در توانگرى و تنگدستى انفاق مى‌كنند و خشم خويش فرومى‌خورند و از خطاى مردم درمى‌گذرند
 آن كسان كه در توانگرى و تنگدستى انفاق مى‌كنند و خشم خويش فرومى‌خورند و از خطاى مردم درمى‌گذرند

آن كسان كه در توانگرى و تنگدستى انفاق مى‌كنند و خشم خويش فرومى‌خورند و از خطاى مردم درمى‌گذرند

مشاهده
آیات زیبای کلام الهی: از آنجایی که فکرش را نمی کنید به شما روزی می دهد  آیه 3 سوره طلاق
آیات زیبای کلام الهی: از آنجایی که فکرش را نمی کنید به شما روزی می دهد آیه 3 سوره طلاق
آیات زیبای کلام الهی: از آنجایی که فکرش را نمی کنید به شما روزی می دهد  آیه 3 سوره طلاق

آیات زیبای کلام الهی: از آنجایی که فکرش را نمی کنید به شما روزی می دهد آیه 3 سوره طلاق

مشاهده
کمک به نیازمندان وایتام مرکز نیکوکاری و کارآفرینی نام آوران غدیر
کمک به نیازمندان وایتام مرکز نیکوکاری و کارآفرینی نام آوران غدیر
کمک به نیازمندان وایتام مرکز نیکوکاری و کارآفرینی نام آوران غدیر

کمک به نیازمندان وایتام مرکز نیکوکاری و کارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده
 انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مسئول جهاد و سازندگی یگان امنیتی امام سجاد (ع)
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مسئول جهاد و سازندگی یگان امنیتی امام سجاد (ع)
 انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مسئول جهاد و سازندگی یگان امنیتی امام سجاد (ع)

انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مسئول جهاد و سازندگی یگان امنیتی امام سجاد (ع)

مشاهده
 اهداء کتاب زندگینامه سردار دلها سردار حاج قاسم سلیمانی توسط دکتر ملک محمدی
اهداء کتاب زندگینامه سردار دلها سردار حاج قاسم سلیمانی توسط دکتر ملک محمدی
 اهداء کتاب زندگینامه سردار دلها سردار حاج قاسم سلیمانی توسط دکتر ملک محمدی

اهداء کتاب زندگینامه سردار دلها سردار حاج قاسم سلیمانی توسط دکتر ملک محمدی

مشاهده
گزارش عملکرد دی ماه 1401مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی
گزارش عملکرد دی ماه 1401مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی
گزارش عملکرد دی ماه 1401مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی

گزارش عملکرد دی ماه 1401مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی

مشاهده
انتصاب پهلوان اکبر غلامی بعنوان رئیس انجمن ورزشکاران مجمع متخصصین ایران
انتصاب پهلوان اکبر غلامی بعنوان رئیس انجمن ورزشکاران مجمع متخصصین ایران
انتصاب پهلوان اکبر غلامی بعنوان رئیس انجمن ورزشکاران مجمع متخصصین ایران

انتصاب پهلوان اکبر غلامی بعنوان رئیس انجمن ورزشکاران مجمع متخصصین ایران

مشاهده
 انتصاب شایسته جهان پهلوان جانباز اکبر غلامی بعنوان پلیس پیشگیری افتخاری فاتب
انتصاب شایسته جهان پهلوان جانباز اکبر غلامی بعنوان پلیس پیشگیری افتخاری فاتب
 انتصاب شایسته جهان پهلوان جانباز اکبر غلامی بعنوان پلیس پیشگیری افتخاری فاتب

انتصاب شایسته جهان پهلوان جانباز اکبر غلامی بعنوان پلیس پیشگیری افتخاری فاتب

مشاهده
گزارش عملکرد آذر ماه 1401 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی
گزارش عملکرد آذر ماه 1401 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی
گزارش عملکرد آذر ماه 1401 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی

گزارش عملکرد آذر ماه 1401 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به مدیریت جانباز غلامی و مریم ابراهیمی

مشاهده
اکبر غلامی مشاور عالی فرماندهی پلیس افتخاری فاتب از جامعه ورزش در پلیس افتخاری تقدیر کرد
اکبر غلامی مشاور عالی فرماندهی پلیس افتخاری فاتب از جامعه ورزش در پلیس افتخاری تقدیر کرد
اکبر غلامی مشاور عالی فرماندهی پلیس افتخاری فاتب از جامعه ورزش در پلیس افتخاری تقدیر کرد

اکبر غلامی مشاور عالی فرماندهی پلیس افتخاری فاتب از جامعه ورزش در پلیس افتخاری تقدیر کرد

مشاهده
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان رئیس انجمن تشریفات ورزشی وپهلوانان قویترین مردان تربیت بدنی
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان رئیس انجمن تشریفات ورزشی وپهلوانان قویترین مردان تربیت بدنی
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان رئیس انجمن تشریفات ورزشی وپهلوانان قویترین مردان تربیت بدنی

انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان رئیس انجمن تشریفات ورزشی وپهلوانان قویترین مردان تربیت بدنی

مشاهده
انتصاب اکبر غلامی به عنوان ارزیاب هیئت مذهبی در حوزه امور فرهنگی و تبلیغی در محدوده شمالغرب تهران
انتصاب اکبر غلامی به عنوان ارزیاب هیئت مذهبی در حوزه امور فرهنگی و تبلیغی در محدوده شمالغرب تهران
انتصاب اکبر غلامی به عنوان ارزیاب هیئت مذهبی در حوزه امور فرهنگی و تبلیغی در محدوده شمالغرب تهران

انتصاب اکبر غلامی به عنوان ارزیاب هیئت مذهبی در حوزه امور فرهنگی و تبلیغی در محدوده شمالغرب تهران

مشاهده
 اهداء ارزاق و ماسک به کمپ ترک اعتیاد حیات نو بویژه بهبودیافته ها و بی نام و نشان ها
اهداء ارزاق و ماسک به کمپ ترک اعتیاد حیات نو بویژه بهبودیافته ها و بی نام و نشان ها
 اهداء ارزاق و ماسک به کمپ ترک اعتیاد حیات نو بویژه بهبودیافته ها و بی نام و نشان ها

اهداء ارزاق و ماسک به کمپ ترک اعتیاد حیات نو بویژه بهبودیافته ها و بی نام و نشان ها

مشاهده
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مشاور فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج مسجد امیرالمومنین
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مشاور فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج مسجد امیرالمومنین
انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مشاور فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج مسجد امیرالمومنین

انتصاب جانباز اکبر غلامی به عنوان مشاور فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج مسجد امیرالمومنین

مشاهده