هموطنان عزیز برای کمک به نیازمندان می توانند از طریق شماره کارت های موجود اقدام فرمایند
هموطنان عزیز برای کمک به نیازمندان می توانند از طریق شماره کارت های موجود اقدام فرمایند
هموطنان عزیز برای کمک به نیازمندان می توانند از طریق شماره کارت های موجود اقدام فرمایند

هموطنان عزیز برای کمک به نیازمندان می توانند از طریق شماره کارت های موجود اقدام فرمایند

مشاهده
طي حكمي ازسوي دكترمصطفي قلي خسروي رياست اتحادي املاك دكترحاج اكبرغلامي به عنوان مشاور عالي فرهنگي ايثارگران امنيتي ومدير گروه ويژه بازرسي صنف مشاوران املاك تهران منصوب شد
طي حكمي ازسوي دكترمصطفي قلي خسروي رياست اتحادي املاك دكترحاج اكبرغلامي به عنوان مشاور عالي فرهنگي ايثارگران امنيتي ومدير گروه ويژه بازرسي صنف مشاوران املاك تهران منصوب شد
طي حكمي ازسوي دكترمصطفي قلي خسروي رياست اتحادي املاك دكترحاج اكبرغلامي به عنوان مشاور عالي فرهنگي ايثارگران امنيتي ومدير گروه ويژه بازرسي صنف مشاوران املاك تهران منصوب شد

طي حكمي ازسوي دكترمصطفي قلي خسروي رياست اتحادي املاك دكترحاج اكبرغلامي به عنوان مشاور عالي فرهنگي ايثارگران امنيتي ومدير گروه ويژه بازرسي صنف مشاوران املاك تهران منصوب شد

مشاهده
دكترحاج اكبرغلامي به عنوان بازرس ويژه صنف مشاوران املاك تهران منصوب شد
دكترحاج اكبرغلامي به عنوان بازرس ويژه صنف مشاوران املاك تهران منصوب شد
دكترحاج اكبرغلامي به عنوان بازرس ويژه صنف مشاوران املاك تهران منصوب شد

دكترحاج اكبرغلامي به عنوان بازرس ويژه صنف مشاوران املاك تهران منصوب شد

مشاهده
تقديرمديركانون مركزي آستان قدس رضوي ازجانبازاكبرغلامي بابت حمايت از اين مركز
تقديرمديركانون مركزي آستان قدس رضوي ازجانبازاكبرغلامي بابت حمايت از اين مركز
تقديرمديركانون مركزي آستان قدس رضوي ازجانبازاكبرغلامي بابت حمايت از اين مركز

تقديرمديركانون مركزي آستان قدس رضوي ازجانبازاكبرغلامي بابت حمايت از اين مركز

مشاهده
جلسه هم اندیشی جهت توسعه نیکوکاری و خیرین باحضور پهلوان حاج سید مرتضی اشرفی قهرمان سنگین وزن ورزش باستانی واستاد پرویز بادپا قهرمان بوکس به میزبانی جانباز دکتر اکبر غلامی
جلسه هم اندیشی جهت توسعه نیکوکاری و خیرین باحضور پهلوان حاج سید مرتضی اشرفی قهرمان سنگین وزن ورزش باستانی واستاد پرویز بادپا قهرمان بوکس به میزبانی جانباز دکتر اکبر غلامی
جلسه هم اندیشی جهت توسعه نیکوکاری و خیرین باحضور پهلوان حاج سید مرتضی اشرفی قهرمان سنگین وزن ورزش باستانی واستاد پرویز بادپا قهرمان بوکس به میزبانی جانباز دکتر اکبر غلامی

جلسه هم اندیشی جهت توسعه نیکوکاری و خیرین باحضور پهلوان حاج سید مرتضی اشرفی قهرمان سنگین وزن ورزش باستانی واستاد پرویز بادپا قهرمان بوکس به میزبانی جانباز دکتر اکبر غلامی

مشاهده
جلسه هم اندیشی جهت توسعه نیکوکاری و خیرین باحضور مهندس حسام ملایی شهردار ناحیه یک منطقه 22 به میزبانی جانباز دکتر اکبر غلامی
جلسه هم اندیشی جهت توسعه نیکوکاری و خیرین باحضور مهندس حسام ملایی شهردار ناحیه یک منطقه 22 به میزبانی جانباز دکتر اکبر غلامی
جلسه هم اندیشی جهت توسعه نیکوکاری و خیرین باحضور مهندس حسام ملایی شهردار ناحیه یک منطقه 22 به میزبانی جانباز دکتر اکبر غلامی

جلسه هم اندیشی جهت توسعه نیکوکاری و خیرین باحضور مهندس حسام ملایی شهردار ناحیه یک منطقه 22 به میزبانی جانباز دکتر اکبر غلامی

مشاهده
جلسه هم اندیشی جهت توسعه نیکوکاری و خیرین باحضور مهندس حسام ملایی شهردار ناحیه یک منطقه 22 به میزبانی جانباز دکتر اکبر غلامی
جلسه هم اندیشی جهت توسعه نیکوکاری و خیرین باحضور مهندس حسام ملایی شهردار ناحیه یک منطقه 22 به میزبانی جانباز دکتر اکبر غلامی
جلسه هم اندیشی جهت توسعه نیکوکاری و خیرین باحضور مهندس حسام ملایی شهردار ناحیه یک منطقه 22 به میزبانی جانباز دکتر اکبر غلامی

جلسه هم اندیشی جهت توسعه نیکوکاری و خیرین باحضور مهندس حسام ملایی شهردار ناحیه یک منطقه 22 به میزبانی جانباز دکتر اکبر غلامی

مشاهده
معارفه دکتر عباس احمدی مهر به عنوان هیئت رئیسه توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل با حضور کارگردان بزرگ سینما دکتر سید علی نیاکان
معارفه دکتر عباس احمدی مهر به عنوان هیئت رئیسه توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل با حضور کارگردان بزرگ سینما دکتر سید علی نیاکان
معارفه دکتر عباس احمدی مهر به عنوان هیئت رئیسه توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل با حضور کارگردان بزرگ سینما دکتر سید علی نیاکان

معارفه دکتر عباس احمدی مهر به عنوان هیئت رئیسه توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل با حضور کارگردان بزرگ سینما دکتر سید علی نیاکان

مشاهده
معارفه دکتر عباس احمدی مهر به عنوان هیئت رئیسه توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل با حضور کارگردان بزرگ سینما دکتر سید علی نیاکان
معارفه دکتر عباس احمدی مهر به عنوان هیئت رئیسه توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل با حضور کارگردان بزرگ سینما دکتر سید علی نیاکان
معارفه دکتر عباس احمدی مهر به عنوان هیئت رئیسه توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل با حضور کارگردان بزرگ سینما دکتر سید علی نیاکان

معارفه دکتر عباس احمدی مهر به عنوان هیئت رئیسه توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل با حضور کارگردان بزرگ سینما دکتر سید علی نیاکان

مشاهده
معارفه دکتر جانباز اکبر غلامی در بنیاد شهید توسط حجت الاسلام رضایی ریاست منطقه 10 و11
معارفه دکتر جانباز اکبر غلامی در بنیاد شهید توسط حجت الاسلام رضایی ریاست منطقه 10 و11
معارفه دکتر جانباز اکبر غلامی در بنیاد شهید توسط حجت الاسلام رضایی ریاست منطقه 10 و11

معارفه دکتر جانباز اکبر غلامی در بنیاد شهید توسط حجت الاسلام رضایی ریاست منطقه 10 و11

مشاهده
معارفه دکتر جانباز اکبر غلامی در بنیاد شهید توسط حجت الاسلام رضایی ریاست منطقه 10 و11
معارفه دکتر جانباز اکبر غلامی در بنیاد شهید توسط حجت الاسلام رضایی ریاست منطقه 10 و11
معارفه دکتر جانباز اکبر غلامی در بنیاد شهید توسط حجت الاسلام رضایی ریاست منطقه 10 و11

معارفه دکتر جانباز اکبر غلامی در بنیاد شهید توسط حجت الاسلام رضایی ریاست منطقه 10 و11

مشاهده
تجلیل از سرگرد پهلوان قاسم بالوفرمانده پلیس نامحسوس شرق پایتخت توسط جانباز اکبر غلامی
تجلیل از سرگرد پهلوان قاسم بالوفرمانده پلیس نامحسوس شرق پایتخت توسط جانباز اکبر غلامی
تجلیل از سرگرد پهلوان قاسم بالوفرمانده پلیس نامحسوس شرق پایتخت توسط جانباز اکبر غلامی

تجلیل از سرگرد پهلوان قاسم بالوفرمانده پلیس نامحسوس شرق پایتخت توسط جانباز اکبر غلامی

مشاهده
جلسه هم اندیشی توسعه ورزش وکارآفرینی با علی ایلکا مدیر کل ورزش شمالغرب پایتخت
جلسه هم اندیشی توسعه ورزش وکارآفرینی با علی ایلکا مدیر کل ورزش شمالغرب پایتخت
جلسه هم اندیشی توسعه ورزش وکارآفرینی با علی ایلکا مدیر کل ورزش شمالغرب پایتخت

جلسه هم اندیشی توسعه ورزش وکارآفرینی با علی ایلکا مدیر کل ورزش شمالغرب پایتخت

مشاهده
تجلیل از مدیران کمپ ترک اعتیاد سبز قامتان محمدشهر وتولدی دوباره برای بهبودیافته های محمد شهر با حمایت جانباز اکبر غلامی و مریم ابراهیمی ومجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
تجلیل از مدیران کمپ ترک اعتیاد سبز قامتان محمدشهر وتولدی دوباره برای بهبودیافته های محمد شهر با حمایت جانباز اکبر غلامی و مریم ابراهیمی ومجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
تجلیل از مدیران کمپ ترک اعتیاد سبز قامتان محمدشهر وتولدی دوباره برای بهبودیافته های محمد شهر با حمایت جانباز اکبر غلامی و مریم ابراهیمی ومجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

تجلیل از مدیران کمپ ترک اعتیاد سبز قامتان محمدشهر وتولدی دوباره برای بهبودیافته های محمد شهر با حمایت جانباز اکبر غلامی و مریم ابراهیمی ومجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده
تجلیل از مدیران کمپ ترک اعتیاد سبز قامتان محمدشهر وتولدی دوباره برای بهبودیافته های محمد شهر با حمایت جانباز اکبر غلامی و مریم ابراهیمی ومجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
تجلیل از مدیران کمپ ترک اعتیاد سبز قامتان محمدشهر وتولدی دوباره برای بهبودیافته های محمد شهر با حمایت جانباز اکبر غلامی و مریم ابراهیمی ومجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
تجلیل از مدیران کمپ ترک اعتیاد سبز قامتان محمدشهر وتولدی دوباره برای بهبودیافته های محمد شهر با حمایت جانباز اکبر غلامی و مریم ابراهیمی ومجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

تجلیل از مدیران کمپ ترک اعتیاد سبز قامتان محمدشهر وتولدی دوباره برای بهبودیافته های محمد شهر با حمایت جانباز اکبر غلامی و مریم ابراهیمی ومجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده
تجلیل از مدیران کمپ ترک اعتیاد سبز قامتان محمدشهر وتولدی دوباره برای بهبودیافته های محمد شهر با حمایت جانباز اکبر غلامی و مریم ابراهیمی ومجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
تجلیل از مدیران کمپ ترک اعتیاد سبز قامتان محمدشهر وتولدی دوباره برای بهبودیافته های محمد شهر با حمایت جانباز اکبر غلامی و مریم ابراهیمی ومجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
تجلیل از مدیران کمپ ترک اعتیاد سبز قامتان محمدشهر وتولدی دوباره برای بهبودیافته های محمد شهر با حمایت جانباز اکبر غلامی و مریم ابراهیمی ومجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

تجلیل از مدیران کمپ ترک اعتیاد سبز قامتان محمدشهر وتولدی دوباره برای بهبودیافته های محمد شهر با حمایت جانباز اکبر غلامی و مریم ابراهیمی ومجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده