حضور جانباز اکبر غلامی در برنامه علمی دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی
حضور جانباز اکبر غلامی در برنامه علمی دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی
حضور جانباز اکبر غلامی در برنامه علمی دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی

حضور جانباز اکبر غلامی در برنامه علمی دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی

مشاهده
 گواهینامه مربیگری درجه یک ورزش های قدرتی وپهلوانان تربیت بدنی جانباز اکبر غلامی
گواهینامه مربیگری درجه یک ورزش های قدرتی وپهلوانان تربیت بدنی جانباز اکبر غلامی
 گواهینامه مربیگری درجه یک ورزش های قدرتی وپهلوانان تربیت بدنی جانباز اکبر غلامی

گواهینامه مربیگری درجه یک ورزش های قدرتی وپهلوانان تربیت بدنی جانباز اکبر غلامی

مشاهده
جانباز اکبر غلامی شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) را تسلیت می گویند
جانباز اکبر غلامی شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) را تسلیت می گویند
جانباز اکبر غلامی شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) را تسلیت می گویند

جانباز اکبر غلامی شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) را تسلیت می گویند

مشاهده
تقدیر از جهادگر نیکوکار جانباز پهلوان اکبر غلامی توسط دکتر علی محمد سعادتی شهردار منطقه 12
تقدیر از جهادگر نیکوکار جانباز پهلوان اکبر غلامی توسط دکتر علی محمد سعادتی شهردار منطقه 12
تقدیر از جهادگر نیکوکار جانباز پهلوان اکبر غلامی توسط دکتر علی محمد سعادتی شهردار منطقه 12

تقدیر از جهادگر نیکوکار جانباز پهلوان اکبر غلامی توسط دکتر علی محمد سعادتی شهردار منطقه 12

مشاهده
تقدیر از جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی توسط فتحی مدیر مجتمع ندامتگاه تهران
تقدیر از جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی توسط فتحی مدیر مجتمع ندامتگاه تهران
تقدیر از جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی توسط فتحی مدیر مجتمع ندامتگاه تهران

تقدیر از جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی توسط فتحی مدیر مجتمع ندامتگاه تهران

مشاهده
 پیام تبریک جانباز اکبر غلامی به مناسبت روز ارتش
پیام تبریک جانباز اکبر غلامی به مناسبت روز ارتش
 پیام تبریک جانباز اکبر غلامی به مناسبت روز ارتش

پیام تبریک جانباز اکبر غلامی به مناسبت روز ارتش

مشاهده
 پیام تبریک جانباز اکبر غلامی به مناسبت روز ارتش
پیام تبریک جانباز اکبر غلامی به مناسبت روز ارتش
 پیام تبریک جانباز اکبر غلامی به مناسبت روز ارتش

پیام تبریک جانباز اکبر غلامی به مناسبت روز ارتش

مشاهده
جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 195 سوره بقره سرلوحه خود قرار دهید
جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 195 سوره بقره سرلوحه خود قرار دهید
جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 195 سوره بقره سرلوحه خود قرار دهید

جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 195 سوره بقره سرلوحه خود قرار دهید

مشاهده
جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 134 سوره نساء را سرلوحه خود قرار دهید
جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 134 سوره نساء را سرلوحه خود قرار دهید
جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 134 سوره نساء را سرلوحه خود قرار دهید

جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 134 سوره نساء را سرلوحه خود قرار دهید

مشاهده
جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 1 سوره احزاب را سرلوحه خود قرار دهید
جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 1 سوره احزاب را سرلوحه خود قرار دهید
جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 1 سوره احزاب را سرلوحه خود قرار دهید

جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 1 سوره احزاب را سرلوحه خود قرار دهید

مشاهده
جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 148 سوره نساء را سرلوحه خود قرار دهید
جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 148 سوره نساء را سرلوحه خود قرار دهید
جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 148 سوره نساء را سرلوحه خود قرار دهید

جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 148 سوره نساء را سرلوحه خود قرار دهید

مشاهده
جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 134 سوره آل عمران را سرلوحه خود قرار دهید
جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 134 سوره آل عمران را سرلوحه خود قرار دهید
جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 134 سوره آل عمران را سرلوحه خود قرار دهید

جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 134 سوره آل عمران را سرلوحه خود قرار دهید

مشاهده
جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 139 سوره نساء را سرلوحه خود قرار دهید
جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 139 سوره نساء را سرلوحه خود قرار دهید
جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 139 سوره نساء را سرلوحه خود قرار دهید

جانباز اکبر غلامی خادم نماز وزکات پیام داد آیه 139 سوره نساء را سرلوحه خود قرار دهید

مشاهده
تقدیر از جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی اکبر غلامی توسط رئیس پلیس پیشگیری فاتب
تقدیر از جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی اکبر غلامی توسط رئیس پلیس پیشگیری فاتب
تقدیر از جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی اکبر غلامی توسط رئیس پلیس پیشگیری فاتب

تقدیر از جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی اکبر غلامی توسط رئیس پلیس پیشگیری فاتب

مشاهده
تقدیر از جهادگر نیکوکار جانباز  بسیجی اکبر غلامی توسط سرهنگ محمد جلینی سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری فاتب
تقدیر از جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی اکبر غلامی توسط سرهنگ محمد جلینی سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری فاتب
تقدیر از جهادگر نیکوکار جانباز  بسیجی اکبر غلامی توسط سرهنگ محمد جلینی سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری فاتب

تقدیر از جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی اکبر غلامی توسط سرهنگ محمد جلینی سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری فاتب

مشاهده
تقدیر از اکبر غلامی توسط سید مجید طباطباییان رئیس هیئت ورزش های جانبازان ومعلولین استان تهران
تقدیر از اکبر غلامی توسط سید مجید طباطباییان رئیس هیئت ورزش های جانبازان ومعلولین استان تهران
تقدیر از اکبر غلامی توسط سید مجید طباطباییان رئیس هیئت ورزش های جانبازان ومعلولین استان تهران

تقدیر از اکبر غلامی توسط سید مجید طباطباییان رئیس هیئت ورزش های جانبازان ومعلولین استان تهران

مشاهده