ارتباط با ما

جزئیات تماس

 • تلفن دفتر کمیته پهلوانان و سنگین وزن های جهان

  021-44081149     09101136177
 • تلفن همراه مدیر عامل

  09121136177
 • کد صندوق پستی پهلوانان

  13465/314
 • ایمیل

  info@pahlevanan.ir       pahlevan.akbar.gholami@gmail.com    
 • پیامک کمیته پهلوانان

  10009121136177

با ما در ارتباط باشید