دعوتنامه

خیریه غدیر

 خیریه غدیر تشکیل شده است زیرنظر مسئولین ائتلاف بزرگ قهرمانان،پیشکسوتان، پهلوانان،ایثارگران و نخبگان ورزش کشور وموسسه فرهنگی ورزشی پهلوانان ،قویترین مردان وسنگین وزنهای رزمی جهان که بیش ازپانصد خانواده بی بضاعت و بی سرپرست و کم درآمد را زیر پوشش خود قرار داده اند، که جمعه پایان هرماه در خیریه غدیر حضور پیدا می کنند و ارزاق  و سهمیه ماهانه خود را تحویل می گیرند و زوج های جوان جهیزیه ندارند پس ازتحقیقات اولیه جهیزیه دریافت میکنند، گل ریزان برای آزادی زندانیان مالی در ایام های خاص، اعزام خانواده های کم درآمد به سفرهای زیارتی از جمله قم،مشهد مقدس،عتبات عالیات و مکه مکرمه و جذب جوانان بی سرپرست به ورزش همگانی قهرمانی و پهلوانی،مشاوره ورزشی، مشاوره حقوقی و مشاوره فرهنگی و غیره..

خیریه غدیر

<span sans="" unicode,lucida="" grande,sans-serif\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"="">این خیریه که تشکیل شده از پانصد خانواده بی سرپرست و کم درآمد و بی بضاعت اعضاء هیئت رئیسه تشکیل شده از دکتر پهلوان حاج اکبر غلامی، دکتر حاج حسن غفوری فرد، سردار حاج سید محمد حاج آقامیر، حاج محمد فرجی، دکتر آیت اله حاج محمد اشرفی اصفهانی، جهان پهلوان عباس جدیدی، تیمسار ملاحیدر، دکترجهان پهلوان علیرضا دبیر، حاج حسن پور حکیمی، جهان پهلوان بهداد سلیمی، حجت الاسلام صفوی، دکتر جهان پهلوان حسین رضا زاده، دکتر حاج عباس قلی زاده، مهندس علی جلیلوند، دکتر هادی ساعی، دکتر امیر نصرالله زاده، سردار حاج سید مجتبی عبدالهی، سرهنگ محمد فقیه، سرهنگ مجید آقابیک، سرهنگ زندی، سرهنگ منصوری، دکتررسولی فاضل، دکترهوشنگ پرگاری،دکترپرتوی زاده، دکتر جهان پهلوان امیر و رسول خادم، دکتر زاکانی، دکتر جمالی، دکتر احمد دنیا مالی، مهندس حاج مجتبی عبدالهی، دکتر علی داوودیان، دکتر کواکبیان، دکترسید امیرحسینی، مهندس محسن مهرعلیزاده، مهندس تقی زاده، سرهنگ ابولفضل قناعتی، سرهنگ عباس جوشقانی، سردار داوود غفارپور،سرهنگ محسن باقری،سرهنگ فیروز بهرام، حاج حسن کلانتری فرد،حجت الاسلام امرودی و زمانی و تهرانی و خادمیان وسید مهدی حاعری

صفحه 1 از 1     تعداد در صفحه
1