جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت امام رضا (ع) را به همه مسلمانان تبریک می گویند.
جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت امام رضا (ع) را به همه مسلمانان تبریک می گویند.
جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت امام رضا (ع) را به همه مسلمانان تبریک می گویند.

جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت امام رضا (ع) را به همه مسلمانان تبریک می گویند.

مشاهده
 عرض تسلیت به مناسبت اولین سالگردحاجیه خانم شهلا فرمان مادرمحترم دکتر سینا کیا عضو خیرین
عرض تسلیت به مناسبت اولین سالگردحاجیه خانم شهلا فرمان مادرمحترم دکتر سینا کیا عضو خیرین
 عرض تسلیت به مناسبت اولین سالگردحاجیه خانم شهلا فرمان مادرمحترم دکتر سینا کیا عضو خیرین

عرض تسلیت به مناسبت اولین سالگردحاجیه خانم شهلا فرمان مادرمحترم دکتر سینا کیا عضو خیرین

مشاهده
پیام تبریک جانباز اکبر غلامی برای انتخاب شایسته آیت الله رئیسی به فرمانده کل قوا و ملت شریف ایران
پیام تبریک جانباز اکبر غلامی برای انتخاب شایسته آیت الله رئیسی به فرمانده کل قوا و ملت شریف ایران
پیام تبریک جانباز اکبر غلامی برای انتخاب شایسته آیت الله رئیسی به فرمانده کل قوا و ملت شریف ایران

پیام تبریک جانباز اکبر غلامی برای انتخاب شایسته آیت الله رئیسی به فرمانده کل قوا و ملت شریف ایران

مشاهده
 تجلیل از جهادگر نیکوکارمهندس اسفندیار اسدی توسط جهادگر نیکوکار جانباز پهلوان اکبرغلامی
تجلیل از جهادگر نیکوکارمهندس اسفندیار اسدی توسط جهادگر نیکوکار جانباز پهلوان اکبرغلامی
 تجلیل از جهادگر نیکوکارمهندس اسفندیار اسدی توسط جهادگر نیکوکار جانباز پهلوان اکبرغلامی

تجلیل از جهادگر نیکوکارمهندس اسفندیار اسدی توسط جهادگر نیکوکار جانباز پهلوان اکبرغلامی

مشاهده
 تقدیر وتجلیل از سردار رشید اسلام سردار اشتری فرمانده محترم نیروی انتظامی کشور توسط غلامی
تقدیر وتجلیل از سردار رشید اسلام سردار اشتری فرمانده محترم نیروی انتظامی کشور توسط غلامی
 تقدیر وتجلیل از سردار رشید اسلام سردار اشتری فرمانده محترم نیروی انتظامی کشور توسط غلامی

تقدیر وتجلیل از سردار رشید اسلام سردار اشتری فرمانده محترم نیروی انتظامی کشور توسط غلامی

مشاهده
اهداء بسته های ارزاق به خانواده های نیازمند در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
اهداء بسته های ارزاق به خانواده های نیازمند در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
اهداء بسته های ارزاق به خانواده های نیازمند در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

اهداء بسته های ارزاق به خانواده های نیازمند در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده
اهداء بسته های ارزاق به خانواده های نیازمند در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
اهداء بسته های ارزاق به خانواده های نیازمند در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
اهداء بسته های ارزاق به خانواده های نیازمند در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

اهداء بسته های ارزاق به خانواده های نیازمند در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده
اهداء بسته های ارزاق به خانواده های نیازمند در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
اهداء بسته های ارزاق به خانواده های نیازمند در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
اهداء بسته های ارزاق به خانواده های نیازمند در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

اهداء بسته های ارزاق به خانواده های نیازمند در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده
پیام تبریک جانباز غلامی به مناسبت ولادت با سعادت حضرت معصومه(س) وروز دختر
پیام تبریک جانباز غلامی به مناسبت ولادت با سعادت حضرت معصومه(س) وروز دختر
پیام تبریک جانباز غلامی به مناسبت ولادت با سعادت حضرت معصومه(س) وروز دختر

پیام تبریک جانباز غلامی به مناسبت ولادت با سعادت حضرت معصومه(س) وروز دختر

مشاهده
پیام تبریک جانباز غلامی به مناسبت ولادت با سعادت حضرت معصومه(س) وروز دختر
پیام تبریک جانباز غلامی به مناسبت ولادت با سعادت حضرت معصومه(س) وروز دختر
پیام تبریک جانباز غلامی به مناسبت ولادت با سعادت حضرت معصومه(س) وروز دختر

پیام تبریک جانباز غلامی به مناسبت ولادت با سعادت حضرت معصومه(س) وروز دختر

مشاهده
حمایت همه جانبه جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی از آیت الله رئیسی
حمایت همه جانبه جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی از آیت الله رئیسی
حمایت همه جانبه جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی از آیت الله رئیسی

حمایت همه جانبه جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی از آیت الله رئیسی

مشاهده
حمایت همه جانبه جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی از آیت الله رئیسی
حمایت همه جانبه جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی از آیت الله رئیسی
حمایت همه جانبه جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی از آیت الله رئیسی

حمایت همه جانبه جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی از آیت الله رئیسی

مشاهده
حمایت همه جانبه جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی از آیت الله رئیسی
حمایت همه جانبه جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی از آیت الله رئیسی
حمایت همه جانبه جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی از آیت الله رئیسی

حمایت همه جانبه جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی از آیت الله رئیسی

مشاهده
حمایت همه جانبه جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ار آیت الله رئیسی
حمایت همه جانبه جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ار آیت الله رئیسی
حمایت همه جانبه جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ار آیت الله رئیسی

حمایت همه جانبه جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی ار آیت الله رئیسی

مشاهده
گزارش عملکرد خرداد ماه 1400 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به همت مجمع خیرین
گزارش عملکرد خرداد ماه 1400 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به همت مجمع خیرین
گزارش عملکرد خرداد ماه 1400 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به همت مجمع خیرین

گزارش عملکرد خرداد ماه 1400 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به همت مجمع خیرین

مشاهده
 تجلیل از مهندس علی خندانی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران توسط جهادگر نیکوکار اکبر غلامی
تجلیل از مهندس علی خندانی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران توسط جهادگر نیکوکار اکبر غلامی
 تجلیل از مهندس علی خندانی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران توسط جهادگر نیکوکار اکبر غلامی

تجلیل از مهندس علی خندانی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران توسط جهادگر نیکوکار اکبر غلامی

مشاهده