انتصاب محمد کریم شکوری به سمت مشاور در امور حمایت از بهبودیافته ها توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی
انتصاب محمد کریم شکوری به سمت مشاور در امور حمایت از بهبودیافته ها توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی
انتصاب محمد کریم شکوری به سمت مشاور در امور حمایت از بهبودیافته ها توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی

انتصاب محمد کریم شکوری به سمت مشاور در امور حمایت از بهبودیافته ها توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی

مشاهده
تقدیر از استادان طاووسی وزعفری مسئولین هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی
تقدیر از استادان طاووسی وزعفری مسئولین هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی
تقدیر از استادان طاووسی وزعفری مسئولین هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی

تقدیر از استادان طاووسی وزعفری مسئولین هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی

مشاهده
تقدیر وتجلیل از سردار رشید اسلام سرتیپ علی ذوالقدری فرمانده پلیس امنیت توسط جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی
تقدیر وتجلیل از سردار رشید اسلام سرتیپ علی ذوالقدری فرمانده پلیس امنیت توسط جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی
تقدیر وتجلیل از سردار رشید اسلام سرتیپ علی ذوالقدری فرمانده پلیس امنیت توسط جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی

تقدیر وتجلیل از سردار رشید اسلام سرتیپ علی ذوالقدری فرمانده پلیس امنیت توسط جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی

مشاهده
تقدیر وتجلیل از سردار رشید اسلام سرتیپ علی ذوالقدری فرمانده پلیس امنیت توسط جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی
تقدیر وتجلیل از سردار رشید اسلام سرتیپ علی ذوالقدری فرمانده پلیس امنیت توسط جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی
تقدیر وتجلیل از سردار رشید اسلام سرتیپ علی ذوالقدری فرمانده پلیس امنیت توسط جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی

تقدیر وتجلیل از سردار رشید اسلام سرتیپ علی ذوالقدری فرمانده پلیس امنیت توسط جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی

مشاهده
جشن تولد تعدادی از بهبودیافته های کمپ های ترک اعتیاد با مدیریت ومیزبانی جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
جشن تولد تعدادی از بهبودیافته های کمپ های ترک اعتیاد با مدیریت ومیزبانی جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
جشن تولد تعدادی از بهبودیافته های کمپ های ترک اعتیاد با مدیریت ومیزبانی جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

جشن تولد تعدادی از بهبودیافته های کمپ های ترک اعتیاد با مدیریت ومیزبانی جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده
 پیام تسلیت شهادت مولای متقیان علی (ع)
پیام تسلیت شهادت مولای متقیان علی (ع)
 پیام تسلیت شهادت مولای متقیان علی (ع)

پیام تسلیت شهادت مولای متقیان علی (ع)

مشاهده
 پیام تسلیت شهادت مولای متقیان علی (ع)
پیام تسلیت شهادت مولای متقیان علی (ع)
 پیام تسلیت شهادت مولای متقیان علی (ع)

پیام تسلیت شهادت مولای متقیان علی (ع)

مشاهده
تقدیروتجلیل از مجمع خیرین توسط دکتر فعلی ریاست کمیته امداد غرب پایتخت وجانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی دبیرکل مجمع خیرین
تقدیروتجلیل از مجمع خیرین توسط دکتر فعلی ریاست کمیته امداد غرب پایتخت وجانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی دبیرکل مجمع خیرین
تقدیروتجلیل از مجمع خیرین توسط دکتر فعلی ریاست کمیته امداد غرب پایتخت وجانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی دبیرکل مجمع خیرین

تقدیروتجلیل از مجمع خیرین توسط دکتر فعلی ریاست کمیته امداد غرب پایتخت وجانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی دبیرکل مجمع خیرین

مشاهده
جشن تولد تعدادی از بهبودیافته های کمپ های ترک اعتیاد با مدیریت ومیزبانی جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
جشن تولد تعدادی از بهبودیافته های کمپ های ترک اعتیاد با مدیریت ومیزبانی جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
جشن تولد تعدادی از بهبودیافته های کمپ های ترک اعتیاد با مدیریت ومیزبانی جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

جشن تولد تعدادی از بهبودیافته های کمپ های ترک اعتیاد با مدیریت ومیزبانی جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده
تقدیر وتجلیل از سرهنگ سید محمد حسینی معاونت کلانتری 134 شهرک غرب توسط جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی
تقدیر وتجلیل از سرهنگ سید محمد حسینی معاونت کلانتری 134 شهرک غرب توسط جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی
تقدیر وتجلیل از سرهنگ سید محمد حسینی معاونت کلانتری 134 شهرک غرب توسط جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی

تقدیر وتجلیل از سرهنگ سید محمد حسینی معاونت کلانتری 134 شهرک غرب توسط جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی

مشاهده
تقدیر وتجلیل ار سرهنگ جمشید سمیعی فرمانده حوزه 133 طریق القدس توسط جانباز بسیجی اکبر غلامی
تقدیر وتجلیل ار سرهنگ جمشید سمیعی فرمانده حوزه 133 طریق القدس توسط جانباز بسیجی اکبر غلامی
تقدیر وتجلیل ار سرهنگ جمشید سمیعی فرمانده حوزه 133 طریق القدس توسط جانباز بسیجی اکبر غلامی

تقدیر وتجلیل ار سرهنگ جمشید سمیعی فرمانده حوزه 133 طریق القدس توسط جانباز بسیجی اکبر غلامی

مشاهده
طی حکمی از سوی لیدر استاد احمدی ریاست سبک آریا رزم استادکرویای جانباز پهلوان اکبرغلامی به سمت ریاست فرهنگی سبک آریا رزم( MMA) منصوب گردید
طی حکمی از سوی لیدر استاد احمدی ریاست سبک آریا رزم استادکرویای جانباز پهلوان اکبرغلامی به سمت ریاست فرهنگی سبک آریا رزم( MMA) منصوب گردید
طی حکمی از سوی لیدر استاد احمدی ریاست سبک آریا رزم استادکرویای جانباز پهلوان اکبرغلامی به سمت ریاست فرهنگی سبک آریا رزم( MMA) منصوب گردید

طی حکمی از سوی لیدر استاد احمدی ریاست سبک آریا رزم استادکرویای جانباز پهلوان اکبرغلامی به سمت ریاست فرهنگی سبک آریا رزم( MMA) منصوب گردید

مشاهده
تقدیر وتجلیل از خانم دکتر اسماعیلی مدیر تولیدی وکارآفرینی سازمان بهزیستی شرق پایتخت توسط جانباز بسیجی اکبر غلامی
تقدیر وتجلیل از خانم دکتر اسماعیلی مدیر تولیدی وکارآفرینی سازمان بهزیستی شرق پایتخت توسط جانباز بسیجی اکبر غلامی
تقدیر وتجلیل از خانم دکتر اسماعیلی مدیر تولیدی وکارآفرینی سازمان بهزیستی شرق پایتخت توسط جانباز بسیجی اکبر غلامی

تقدیر وتجلیل از خانم دکتر اسماعیلی مدیر تولیدی وکارآفرینی سازمان بهزیستی شرق پایتخت توسط جانباز بسیجی اکبر غلامی

مشاهده
مراسم یادبود مادر دکتر قدیمی ریاست فدراسیون هاکی باحضور جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی
مراسم یادبود مادر دکتر قدیمی ریاست فدراسیون هاکی باحضور جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی
مراسم یادبود مادر دکتر قدیمی ریاست فدراسیون هاکی باحضور جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی

مراسم یادبود مادر دکتر قدیمی ریاست فدراسیون هاکی باحضور جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی

مشاهده
تقدیر وتجلیل از سردار رشید اسلام سرتیپ علی ذوالقدری فرمانده پلیس امنیت توسط جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی
تقدیر وتجلیل از سردار رشید اسلام سرتیپ علی ذوالقدری فرمانده پلیس امنیت توسط جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی
تقدیر وتجلیل از سردار رشید اسلام سرتیپ علی ذوالقدری فرمانده پلیس امنیت توسط جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی

تقدیر وتجلیل از سردار رشید اسلام سرتیپ علی ذوالقدری فرمانده پلیس امنیت توسط جانباز بسیجی پهلوان اکبر غلامی

مشاهده
 جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت امام حسن مجتبی(ع) را به تمامی مسلمانان جهان تبریک می گویند
جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت امام حسن مجتبی(ع) را به تمامی مسلمانان جهان تبریک می گویند
 جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت امام حسن مجتبی(ع) را به تمامی مسلمانان جهان تبریک می گویند

جانباز اکبر غلامی ولادت با سعادت امام حسن مجتبی(ع) را به تمامی مسلمانان جهان تبریک می گویند

مشاهده