ابلاغ حکم مسئولیت جانباز اکبر غلامی بعنوان مشاورفرهنگی ورزشی سبک چوی لی فوت
ابلاغ حکم مسئولیت جانباز اکبر غلامی بعنوان مشاورفرهنگی ورزشی سبک چوی لی فوت
ابلاغ حکم مسئولیت جانباز اکبر غلامی بعنوان مشاورفرهنگی ورزشی سبک چوی لی فوت

ابلاغ حکم مسئولیت جانباز اکبر غلامی بعنوان مشاورفرهنگی ورزشی سبک چوی لی فوت

مشاهده
ابلاغ حکم کمربند طلایی سبک بین المللی آریارزم توسط رئیس وبنیانگذارسبک بین المللی آریا رزم لیدر سعید احمدی
ابلاغ حکم کمربند طلایی سبک بین المللی آریارزم توسط رئیس وبنیانگذارسبک بین المللی آریا رزم لیدر سعید احمدی
ابلاغ حکم کمربند طلایی سبک بین المللی آریارزم توسط رئیس وبنیانگذارسبک بین المللی آریا رزم لیدر سعید احمدی

ابلاغ حکم کمربند طلایی سبک بین المللی آریارزم توسط رئیس وبنیانگذارسبک بین المللی آریا رزم لیدر سعید احمدی

مشاهده
تقدیر وتشکر از جانباز سرافراز وطن اکبر غلامی توسط سرتیپ دوم پاسدار احمد ذوالقدر فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)
تقدیر وتشکر از جانباز سرافراز وطن اکبر غلامی توسط سرتیپ دوم پاسدار احمد ذوالقدر فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)
تقدیر وتشکر از جانباز سرافراز وطن اکبر غلامی توسط سرتیپ دوم پاسدار احمد ذوالقدر فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)

تقدیر وتشکر از جانباز سرافراز وطن اکبر غلامی توسط سرتیپ دوم پاسدار احمد ذوالقدر فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)

مشاهده
ابلاغ گواهینامه کارآفرینی و مجوز فعالیت راهبردی شغلی در رشته تولید پوشاک به مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
ابلاغ گواهینامه کارآفرینی و مجوز فعالیت راهبردی شغلی در رشته تولید پوشاک به مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
ابلاغ گواهینامه کارآفرینی و مجوز فعالیت راهبردی شغلی در رشته تولید پوشاک به مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

ابلاغ گواهینامه کارآفرینی و مجوز فعالیت راهبردی شغلی در رشته تولید پوشاک به مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده
ابلاغ حکم مسئولیت جانباز دکتر اکبر غلامی بعنوان مسئول امور ایثارگری ،نیکوکاری،کارآفرینی و عضو هیئت رئیسه در کشور درگروه آریا رزم
ابلاغ حکم مسئولیت جانباز دکتر اکبر غلامی بعنوان مسئول امور ایثارگری ،نیکوکاری،کارآفرینی و عضو هیئت رئیسه در کشور درگروه آریا رزم
ابلاغ حکم مسئولیت جانباز دکتر اکبر غلامی بعنوان مسئول امور ایثارگری ،نیکوکاری،کارآفرینی و عضو هیئت رئیسه در کشور درگروه آریا رزم

ابلاغ حکم مسئولیت جانباز دکتر اکبر غلامی بعنوان مسئول امور ایثارگری ،نیکوکاری،کارآفرینی و عضو هیئت رئیسه در کشور درگروه آریا رزم

مشاهده
ابلاغ حکم مسئولیت اکبر غلامی بعنوان مشاورفرهنگی و ورزشی وامور ایثارگران حوزه 133 طریق القدس
ابلاغ حکم مسئولیت اکبر غلامی بعنوان مشاورفرهنگی و ورزشی وامور ایثارگران حوزه 133 طریق القدس
ابلاغ حکم مسئولیت اکبر غلامی بعنوان مشاورفرهنگی و ورزشی وامور ایثارگران حوزه 133 طریق القدس

ابلاغ حکم مسئولیت اکبر غلامی بعنوان مشاورفرهنگی و ورزشی وامور ایثارگران حوزه 133 طریق القدس

مشاهده
اهداء لوح تقدیربه بسیجی جانبازپهلوان اکبرغلامی از طرف سرلشکرسلامی فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لطف خداوبرکات زکات
اهداء لوح تقدیربه بسیجی جانبازپهلوان اکبرغلامی از طرف سرلشکرسلامی فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لطف خداوبرکات زکات
اهداء لوح تقدیربه بسیجی جانبازپهلوان اکبرغلامی از طرف سرلشکرسلامی فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لطف خداوبرکات زکات

اهداء لوح تقدیربه بسیجی جانبازپهلوان اکبرغلامی از طرف سرلشکرسلامی فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لطف خداوبرکات زکات

مشاهده
ابلاغ حکم مسئولیت جانباز اکبر غلامی بعنوان مشاور فرمانده یگان در امور ورزش باستانی وپهلوانی توسط سرهنگ دوم پاسدار حسین رهگذر فرمانده یگان امنیتی حضرت قاسم ابن الحسن (ع) غرب استان تهران
ابلاغ حکم مسئولیت جانباز اکبر غلامی بعنوان مشاور فرمانده یگان در امور ورزش باستانی وپهلوانی توسط سرهنگ دوم پاسدار حسین رهگذر فرمانده یگان امنیتی حضرت قاسم ابن الحسن (ع) غرب استان تهران
ابلاغ حکم مسئولیت جانباز اکبر غلامی بعنوان مشاور فرمانده یگان در امور ورزش باستانی وپهلوانی توسط سرهنگ دوم پاسدار حسین رهگذر فرمانده یگان امنیتی حضرت قاسم ابن الحسن (ع) غرب استان تهران

ابلاغ حکم مسئولیت جانباز اکبر غلامی بعنوان مشاور فرمانده یگان در امور ورزش باستانی وپهلوانی توسط سرهنگ دوم پاسدار حسین رهگذر فرمانده یگان امنیتی حضرت قاسم ابن الحسن (ع) غرب استان تهران

مشاهده
گزارش عملکرد بهمن ماه 99 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به لطف خدا و برکات زکات
گزارش عملکرد بهمن ماه 99 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به لطف خدا و برکات زکات
گزارش عملکرد بهمن ماه 99 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به لطف خدا و برکات زکات

گزارش عملکرد بهمن ماه 99 مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به لطف خدا و برکات زکات

مشاهده
تقدیر وتجلیل از برادر معشوفی فرمانده عملیات بسیج حوزه 211 صاحب الامر توسط جانباز پهلوان اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر ومشاور فرماندهی حوزه به لطف خدا
تقدیر وتجلیل از برادر معشوفی فرمانده عملیات بسیج حوزه 211 صاحب الامر توسط جانباز پهلوان اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر ومشاور فرماندهی حوزه به لطف خدا
تقدیر وتجلیل از برادر معشوفی فرمانده عملیات بسیج حوزه 211 صاحب الامر توسط جانباز پهلوان اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر ومشاور فرماندهی حوزه به لطف خدا

تقدیر وتجلیل از برادر معشوفی فرمانده عملیات بسیج حوزه 211 صاحب الامر توسط جانباز پهلوان اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر ومشاور فرماندهی حوزه به لطف خدا

مشاهده
تقدیر وتجلیل از آقایان مهندس صمد وحسن یوسف زاده مدیران محترم کارآفرینی کفش تن تاک توسط جانباز پهلوان اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به لطف خدا
تقدیر وتجلیل از آقایان مهندس صمد وحسن یوسف زاده مدیران محترم کارآفرینی کفش تن تاک توسط جانباز پهلوان اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به لطف خدا
تقدیر وتجلیل از آقایان مهندس صمد وحسن یوسف زاده مدیران محترم کارآفرینی کفش تن تاک توسط جانباز پهلوان اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به لطف خدا

تقدیر وتجلیل از آقایان مهندس صمد وحسن یوسف زاده مدیران محترم کارآفرینی کفش تن تاک توسط جانباز پهلوان اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر به لطف خدا

مشاهده
اهداء ابلاغ مشاور فرماندهی یگان امنیتی حضرت قاسم ابن الحسن غرب استان تهران در امور ورزش باستانی وپهلوانی به جانباز پهلوان اکبر غلامی به لطف خدا
اهداء ابلاغ مشاور فرماندهی یگان امنیتی حضرت قاسم ابن الحسن غرب استان تهران در امور ورزش باستانی وپهلوانی به جانباز پهلوان اکبر غلامی به لطف خدا
اهداء ابلاغ مشاور فرماندهی یگان امنیتی حضرت قاسم ابن الحسن غرب استان تهران در امور ورزش باستانی وپهلوانی به جانباز پهلوان اکبر غلامی به لطف خدا

اهداء ابلاغ مشاور فرماندهی یگان امنیتی حضرت قاسم ابن الحسن غرب استان تهران در امور ورزش باستانی وپهلوانی به جانباز پهلوان اکبر غلامی به لطف خدا

مشاهده
جلسه تقدیر وتجلیل از امیرحسین گرجی نگار نماینده محترم کارآفرینی کفش تن تاک توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
جلسه تقدیر وتجلیل از امیرحسین گرجی نگار نماینده محترم کارآفرینی کفش تن تاک توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
جلسه تقدیر وتجلیل از امیرحسین گرجی نگار نماینده محترم کارآفرینی کفش تن تاک توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

جلسه تقدیر وتجلیل از امیرحسین گرجی نگار نماینده محترم کارآفرینی کفش تن تاک توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده
 جلسه تقدیر وتجلیل از ریاست کمیته امداد میانه واسکو و تبریز توسط جانباز اکبر غلامی
جلسه تقدیر وتجلیل از ریاست کمیته امداد میانه واسکو و تبریز توسط جانباز اکبر غلامی
 جلسه تقدیر وتجلیل از ریاست کمیته امداد میانه واسکو و تبریز توسط جانباز اکبر غلامی

جلسه تقدیر وتجلیل از ریاست کمیته امداد میانه واسکو و تبریز توسط جانباز اکبر غلامی

مشاهده
جلسه تقدیر وتجلیل از آقایان سید مهدی حسینی ریاست کمیته امداد میانه داود محرم پور ریاست کمیته امداد تبریز،مسلم رضایی ریاست کمیته امداد اسکو توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام
جلسه تقدیر وتجلیل از آقایان سید مهدی حسینی ریاست کمیته امداد میانه داود محرم پور ریاست کمیته امداد تبریز،مسلم رضایی ریاست کمیته امداد اسکو توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام
جلسه تقدیر وتجلیل از آقایان سید مهدی حسینی ریاست کمیته امداد میانه داود محرم پور ریاست کمیته امداد تبریز،مسلم رضایی ریاست کمیته امداد اسکو توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام

جلسه تقدیر وتجلیل از آقایان سید مهدی حسینی ریاست کمیته امداد میانه داود محرم پور ریاست کمیته امداد تبریز،مسلم رضایی ریاست کمیته امداد اسکو توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام

مشاهده
جلسه تقدیر وتجلیل از غلامرضا سعادت نژاد کارشناس اداره برق منطقه 22 توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
جلسه تقدیر وتجلیل از غلامرضا سعادت نژاد کارشناس اداره برق منطقه 22 توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
جلسه تقدیر وتجلیل از غلامرضا سعادت نژاد کارشناس اداره برق منطقه 22 توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

جلسه تقدیر وتجلیل از غلامرضا سعادت نژاد کارشناس اداره برق منطقه 22 توسط جانباز اکبر غلامی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده