اهداء پرچم فی ما بین مهندس قاسمی وند مدیر عامل بیمه پیشتازان و جهادگر نیکوکار اکبرغلامی
اهداء پرچم فی ما بین مهندس قاسمی وند مدیر عامل بیمه پیشتازان و جهادگر نیکوکار اکبرغلامی
 اهداء پرچم فی ما بین مهندس قاسمی وند مدیر عامل بیمه پیشتازان و جهادگر نیکوکار اکبرغلامی

اهداء پرچم فی ما بین مهندس قاسمی وند مدیر عامل بیمه پیشتازان و جهادگر نیکوکار اکبرغلامی

مشاهده
 اهداء پرچم ائتلاف بزرگ قهرمانان ومرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیربه پهلوان حسن لو مدیر کمپ
اهداء پرچم ائتلاف بزرگ قهرمانان ومرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیربه پهلوان حسن لو مدیر کمپ
 اهداء پرچم ائتلاف بزرگ قهرمانان ومرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیربه پهلوان حسن لو مدیر کمپ

اهداء پرچم ائتلاف بزرگ قهرمانان ومرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیربه پهلوان حسن لو مدیر کمپ

مشاهده
 انتصاب استاداکبرغلامی به عنوان مشاور فرهنگی وامور ایثارگران ورزش های رزمی استان تهران
انتصاب استاداکبرغلامی به عنوان مشاور فرهنگی وامور ایثارگران ورزش های رزمی استان تهران
 انتصاب استاداکبرغلامی به عنوان مشاور فرهنگی وامور ایثارگران ورزش های رزمی استان تهران

انتصاب استاداکبرغلامی به عنوان مشاور فرهنگی وامور ایثارگران ورزش های رزمی استان تهران

مشاهده
 تقدیر وتجلیل از بانوی کارآفرین خانم جعفری توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی
تقدیر وتجلیل از بانوی کارآفرین خانم جعفری توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی
 تقدیر وتجلیل از بانوی کارآفرین خانم جعفری توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی

تقدیر وتجلیل از بانوی کارآفرین خانم جعفری توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی

مشاهده
 ابلاغ مجوز فعالیت راهبردی شغلی در کلیه رشته های کارآفرینی به جانباز پهلوان اکبر غلامی
ابلاغ مجوز فعالیت راهبردی شغلی در کلیه رشته های کارآفرینی به جانباز پهلوان اکبر غلامی
 ابلاغ مجوز فعالیت راهبردی شغلی در کلیه رشته های کارآفرینی به جانباز پهلوان اکبر غلامی

ابلاغ مجوز فعالیت راهبردی شغلی در کلیه رشته های کارآفرینی به جانباز پهلوان اکبر غلامی

مشاهده
 ابلاغ مجوز فعالیت راهبردی شغلی در کلیه رشته های کارآفرینی به سرکار حاجیه خانم مریم ابراهیمی
ابلاغ مجوز فعالیت راهبردی شغلی در کلیه رشته های کارآفرینی به سرکار حاجیه خانم مریم ابراهیمی
 ابلاغ مجوز فعالیت راهبردی شغلی در کلیه رشته های کارآفرینی به سرکار حاجیه خانم مریم ابراهیمی

ابلاغ مجوز فعالیت راهبردی شغلی در کلیه رشته های کارآفرینی به سرکار حاجیه خانم مریم ابراهیمی

مشاهده
تجلیل از سردارباران چشمه مشاور ورزشی فرماندهی نیروهای مسلح وریاست فدراسیون زورخانه ای
تجلیل از سردارباران چشمه مشاور ورزشی فرماندهی نیروهای مسلح وریاست فدراسیون زورخانه ای
تجلیل از سردارباران چشمه مشاور ورزشی فرماندهی نیروهای مسلح وریاست فدراسیون زورخانه ای

تجلیل از سردارباران چشمه مشاور ورزشی فرماندهی نیروهای مسلح وریاست فدراسیون زورخانه ای

مشاهده
تجلیل از سردارباران چشمه مشاور ورزشی فرماندهی نیروهای مسلح
تجلیل از سردارباران چشمه مشاور ورزشی فرماندهی نیروهای مسلح
تجلیل از سردارباران چشمه مشاور ورزشی فرماندهی نیروهای مسلح

تجلیل از سردارباران چشمه مشاور ورزشی فرماندهی نیروهای مسلح

مشاهده
 جلسه هم اندیشی حجت الاسلام معصومی نیا ریاست اداره تبلیغات اسلامی غرب با جهادگر غلامی
جلسه هم اندیشی حجت الاسلام معصومی نیا ریاست اداره تبلیغات اسلامی غرب با جهادگر غلامی
 جلسه هم اندیشی حجت الاسلام معصومی نیا ریاست اداره تبلیغات اسلامی غرب با جهادگر غلامی

جلسه هم اندیشی حجت الاسلام معصومی نیا ریاست اداره تبلیغات اسلامی غرب با جهادگر غلامی

مشاهده
 تجلیل از سرهنگ بسیجی جمشید سمیعی فرمانده بسیج حوزه 133 طریق القدس توسط اکبرغلامی
تجلیل از سرهنگ بسیجی جمشید سمیعی فرمانده بسیج حوزه 133 طریق القدس توسط اکبرغلامی
 تجلیل از سرهنگ بسیجی جمشید سمیعی فرمانده بسیج حوزه 133 طریق القدس توسط اکبرغلامی

تجلیل از سرهنگ بسیجی جمشید سمیعی فرمانده بسیج حوزه 133 طریق القدس توسط اکبرغلامی

مشاهده
پیام تبریک عید فطر از سوی جانباز اکبر غلامی
پیام تبریک عید فطر از سوی جانباز اکبر غلامی
پیام تبریک عید فطر از سوی جانباز اکبر غلامی

پیام تبریک عید فطر از سوی جانباز اکبر غلامی

مشاهده
پیام تبریک عید فطر از سوی جانباز اکبر غلامی
پیام تبریک عید فطر از سوی جانباز اکبر غلامی
پیام تبریک عید فطر از سوی جانباز اکبر غلامی

پیام تبریک عید فطر از سوی جانباز اکبر غلامی

مشاهده
اهداء سبد کالا مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر با حمایت مجمع خیرین ومدیریت جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی وحاجیه خانم مریم ابراهیمی
اهداء سبد کالا مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر با حمایت مجمع خیرین ومدیریت جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی وحاجیه خانم مریم ابراهیمی
اهداء سبد کالا مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر با حمایت مجمع خیرین ومدیریت جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی وحاجیه خانم مریم ابراهیمی

اهداء سبد کالا مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر با حمایت مجمع خیرین ومدیریت جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی وحاجیه خانم مریم ابراهیمی

مشاهده
اهداء وجه نقدی به ایتام وفرزندان بی سرپرست در   مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر با حمایت مجمع خیرین ومدیریت جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی وحاجیه خانم مریم ابراهیمی
اهداء وجه نقدی به ایتام وفرزندان بی سرپرست در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر با حمایت مجمع خیرین ومدیریت جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی وحاجیه خانم مریم ابراهیمی
اهداء وجه نقدی به ایتام وفرزندان بی سرپرست در   مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر با حمایت مجمع خیرین ومدیریت جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی وحاجیه خانم مریم ابراهیمی

اهداء وجه نقدی به ایتام وفرزندان بی سرپرست در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر با حمایت مجمع خیرین ومدیریت جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی وحاجیه خانم مریم ابراهیمی

مشاهده
تقدیر وتجلیل از مهندس بیدار شهردار بازار تهران بزرگ  توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی
تقدیر وتجلیل از مهندس بیدار شهردار بازار تهران بزرگ توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی
تقدیر وتجلیل از مهندس بیدار شهردار بازار تهران بزرگ  توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی

تقدیر وتجلیل از مهندس بیدار شهردار بازار تهران بزرگ توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی

مشاهده
تقدیر وتجلیل از سروان سعیدی افسر راهنمایی رانندگی منطقه 22  توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی
تقدیر وتجلیل از سروان سعیدی افسر راهنمایی رانندگی منطقه 22 توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی
تقدیر وتجلیل از سروان سعیدی افسر راهنمایی رانندگی منطقه 22  توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی

تقدیر وتجلیل از سروان سعیدی افسر راهنمایی رانندگی منطقه 22 توسط جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی

مشاهده