ابلاغ حکم مسئولیت اکبر غلامی بعنوان دبیر کانون تیر اندازی و تیرو کمان بسیج ورزش سپاه
ابلاغ حکم مسئولیت اکبر غلامی بعنوان دبیر کانون تیر اندازی و تیرو کمان بسیج ورزش سپاه
ابلاغ حکم مسئولیت اکبر غلامی بعنوان دبیر کانون تیر اندازی و تیرو کمان بسیج ورزش سپاه

ابلاغ حکم مسئولیت اکبر غلامی بعنوان دبیر کانون تیر اندازی و تیرو کمان بسیج ورزش سپاه

مشاهده
 ابلاغ حکم مسئولیت جانباز اکبر غلامی بعنوان مشاور عالی فرهنگی وامور ایثارگران کانون تیر اندازی
ابلاغ حکم مسئولیت جانباز اکبر غلامی بعنوان مشاور عالی فرهنگی وامور ایثارگران کانون تیر اندازی
 ابلاغ حکم مسئولیت جانباز اکبر غلامی بعنوان مشاور عالی فرهنگی وامور ایثارگران کانون تیر اندازی

ابلاغ حکم مسئولیت جانباز اکبر غلامی بعنوان مشاور عالی فرهنگی وامور ایثارگران کانون تیر اندازی

مشاهده
پیام تبریک سالروز ولادت پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت حضرت امام محمد باقر( ع)
پیام تبریک سالروز ولادت پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت حضرت امام محمد باقر( ع)
پیام تبریک سالروز ولادت پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت حضرت امام محمد باقر( ع)

پیام تبریک سالروز ولادت پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت حضرت امام محمد باقر( ع)

مشاهده
پیام تسلیت سال روز شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام
پیام تسلیت سال روز شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام
پیام تسلیت سال روز شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام

پیام تسلیت سال روز شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام

مشاهده
همایش ورزش توسط جانباز اکبر غلامی در حضور دکتر رئیسی ریاست قوه قضاییه
همایش ورزش توسط جانباز اکبر غلامی در حضور دکتر رئیسی ریاست قوه قضاییه
همایش ورزش توسط جانباز اکبر غلامی در حضور دکتر رئیسی ریاست قوه قضاییه

همایش ورزش توسط جانباز اکبر غلامی در حضور دکتر رئیسی ریاست قوه قضاییه

مشاهده
همایش ورزش توسط جانباز اکبر غلامی در حضور دکتر رئیسی ریاست قوه قضاییه
همایش ورزش توسط جانباز اکبر غلامی در حضور دکتر رئیسی ریاست قوه قضاییه
همایش ورزش توسط جانباز اکبر غلامی در حضور دکتر رئیسی ریاست قوه قضاییه

همایش ورزش توسط جانباز اکبر غلامی در حضور دکتر رئیسی ریاست قوه قضاییه

مشاهده
بیستمین سالگرد پیرغلام امام حسین (ع) حاج عباس غلامی احسان 700 عدد غذا به بهبودیافته های کمپ های ترک اعتیاد وخانواده های بی سرپرست وکم درآمد
بیستمین سالگرد پیرغلام امام حسین (ع) حاج عباس غلامی احسان 700 عدد غذا به بهبودیافته های کمپ های ترک اعتیاد وخانواده های بی سرپرست وکم درآمد
بیستمین سالگرد پیرغلام امام حسین (ع) حاج عباس غلامی احسان 700 عدد غذا به بهبودیافته های کمپ های ترک اعتیاد وخانواده های بی سرپرست وکم درآمد

بیستمین سالگرد پیرغلام امام حسین (ع) حاج عباس غلامی احسان 700 عدد غذا به بهبودیافته های کمپ های ترک اعتیاد وخانواده های بی سرپرست وکم درآمد

مشاهده
نشست مدیران کمیته های ورزشی هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت با حضور اساتید،مربیان ،داوران ،قهرمانان بامدیریت استاد شیهان طاووسی واستاد اکبر غلامی واستاد مریم غضنفر آهاری
نشست مدیران کمیته های ورزشی هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت با حضور اساتید،مربیان ،داوران ،قهرمانان بامدیریت استاد شیهان طاووسی واستاد اکبر غلامی واستاد مریم غضنفر آهاری
نشست مدیران کمیته های ورزشی هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت با حضور اساتید،مربیان ،داوران ،قهرمانان بامدیریت استاد شیهان طاووسی واستاد اکبر غلامی واستاد مریم غضنفر آهاری

نشست مدیران کمیته های ورزشی هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت با حضور اساتید،مربیان ،داوران ،قهرمانان بامدیریت استاد شیهان طاووسی واستاد اکبر غلامی واستاد مریم غضنفر آهاری

مشاهده
جلسه هم اندیشی دکتر جانباز اکبر غلامی مشاور فرماندهی پلیس افتخاری با سرگرد خرمی وسروان کوچکی کلانتری 134 شهرک غرب
جلسه هم اندیشی دکتر جانباز اکبر غلامی مشاور فرماندهی پلیس افتخاری با سرگرد خرمی وسروان کوچکی کلانتری 134 شهرک غرب
جلسه هم اندیشی دکتر جانباز اکبر غلامی مشاور فرماندهی پلیس افتخاری با سرگرد خرمی وسروان کوچکی کلانتری 134 شهرک غرب

جلسه هم اندیشی دکتر جانباز اکبر غلامی مشاور فرماندهی پلیس افتخاری با سرگرد خرمی وسروان کوچکی کلانتری 134 شهرک غرب

مشاهده
نشست مدیران کمیته های ورزشی هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت با حضور اساتید،مربیان ،داوران ،قهرمانان بامدیریت استاد شیهان طاووسی واستاد اکبر غلامی واستاد مریم غضنفر آهاری
نشست مدیران کمیته های ورزشی هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت با حضور اساتید،مربیان ،داوران ،قهرمانان بامدیریت استاد شیهان طاووسی واستاد اکبر غلامی واستاد مریم غضنفر آهاری
نشست مدیران کمیته های ورزشی هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت با حضور اساتید،مربیان ،داوران ،قهرمانان بامدیریت استاد شیهان طاووسی واستاد اکبر غلامی واستاد مریم غضنفر آهاری

نشست مدیران کمیته های ورزشی هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت با حضور اساتید،مربیان ،داوران ،قهرمانان بامدیریت استاد شیهان طاووسی واستاد اکبر غلامی واستاد مریم غضنفر آهاری

مشاهده
نشست مدیران کمیته های ورزشی هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت با حضور اساتید،مربیان ،داوران ،قهرمانان بامدیریت استاد شیهان طاووسی واستاد اکبر غلامی واستاد مریم غضنفر آهاری
نشست مدیران کمیته های ورزشی هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت با حضور اساتید،مربیان ،داوران ،قهرمانان بامدیریت استاد شیهان طاووسی واستاد اکبر غلامی واستاد مریم غضنفر آهاری
نشست مدیران کمیته های ورزشی هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت با حضور اساتید،مربیان ،داوران ،قهرمانان بامدیریت استاد شیهان طاووسی واستاد اکبر غلامی واستاد مریم غضنفر آهاری

نشست مدیران کمیته های ورزشی هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت با حضور اساتید،مربیان ،داوران ،قهرمانان بامدیریت استاد شیهان طاووسی واستاد اکبر غلامی واستاد مریم غضنفر آهاری

مشاهده
مراسم سوگواری ایام فاطمیه با حضور مسئولین نیروهای مسلح بویژه ایثارگران به میزبانی دکتر میثم وزیریان و مدیریت و حمایت دکتر اکبر غلامی
مراسم سوگواری ایام فاطمیه با حضور مسئولین نیروهای مسلح بویژه ایثارگران به میزبانی دکتر میثم وزیریان و مدیریت و حمایت دکتر اکبر غلامی
مراسم سوگواری ایام فاطمیه با حضور مسئولین نیروهای مسلح بویژه ایثارگران به میزبانی دکتر میثم وزیریان و مدیریت و حمایت دکتر اکبر غلامی

مراسم سوگواری ایام فاطمیه با حضور مسئولین نیروهای مسلح بویژه ایثارگران به میزبانی دکتر میثم وزیریان و مدیریت و حمایت دکتر اکبر غلامی

مشاهده
جلسه هنرمندان وشاعران به مدیریت جناب وکیلی باحضور وحمایت جانباز اکبر غلامی ودایی عباس
جلسه هنرمندان وشاعران به مدیریت جناب وکیلی باحضور وحمایت جانباز اکبر غلامی ودایی عباس
جلسه هنرمندان وشاعران به مدیریت جناب وکیلی باحضور وحمایت جانباز اکبر غلامی ودایی عباس

جلسه هنرمندان وشاعران به مدیریت جناب وکیلی باحضور وحمایت جانباز اکبر غلامی ودایی عباس

مشاهده
بیستمین سالگرد پیرغلام امام حسین (ع) حاج عباس غلامی احسان 700 عدد غذا به بهبودیافته های کمپ های ترک اعتیاد وخانواده های بی سرپرست وکم درآمد
بیستمین سالگرد پیرغلام امام حسین (ع) حاج عباس غلامی احسان 700 عدد غذا به بهبودیافته های کمپ های ترک اعتیاد وخانواده های بی سرپرست وکم درآمد
بیستمین سالگرد پیرغلام امام حسین (ع) حاج عباس غلامی احسان 700 عدد غذا به بهبودیافته های کمپ های ترک اعتیاد وخانواده های بی سرپرست وکم درآمد

بیستمین سالگرد پیرغلام امام حسین (ع) حاج عباس غلامی احسان 700 عدد غذا به بهبودیافته های کمپ های ترک اعتیاد وخانواده های بی سرپرست وکم درآمد

مشاهده
ذبح قربانی توسط مجمع خیرین در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
ذبح قربانی توسط مجمع خیرین در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
ذبح قربانی توسط مجمع خیرین در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

ذبح قربانی توسط مجمع خیرین در مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاهده
نشست مدیران کمیته های ورزشی هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت با حضور اساتید،مربیان ،داوران ،قهرمانان بامدیریت استاد شیهان طاووسی واستاد اکبر غلامی واستاد مریم غضنفر آهاری
نشست مدیران کمیته های ورزشی هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت با حضور اساتید،مربیان ،داوران ،قهرمانان بامدیریت استاد شیهان طاووسی واستاد اکبر غلامی واستاد مریم غضنفر آهاری
نشست مدیران کمیته های ورزشی هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت با حضور اساتید،مربیان ،داوران ،قهرمانان بامدیریت استاد شیهان طاووسی واستاد اکبر غلامی واستاد مریم غضنفر آهاری

نشست مدیران کمیته های ورزشی هیئت ورزش های رزمی غرب پایتخت با حضور اساتید،مربیان ،داوران ،قهرمانان بامدیریت استاد شیهان طاووسی واستاد اکبر غلامی واستاد مریم غضنفر آهاری

مشاهده