انتصاب اکبرغلامی به عنوان مشاور فرهنگی ورزشی وامورایثارگران فرماندهی بسیج حوزه ۱۳۳ طریق القدس ناحیه مقاومت جماران
انتصاب اکبرغلامی به عنوان مشاور فرهنگی ورزشی وامورایثارگران فرماندهی بسیج حوزه ۱۳۳ طریق القدس ناحیه مقاومت جماران
انتصاب اکبرغلامی به عنوان مشاور فرهنگی ورزشی وامورایثارگران فرماندهی بسیج حوزه ۱۳۳ طریق القدس ناحیه مقاومت جماران

انتصاب اکبرغلامی به عنوان مشاور فرهنگی ورزشی وامورایثارگران فرماندهی بسیج حوزه ۱۳۳ طریق القدس ناحیه مقاومت جماران

مشاهده
جهادگرنیکوکارجانبازجهان پهلوان اکبرغلامی امیرالحج از زحمات دکتررشیدیان ریاست سازمان حج وزیارت تقدیر وتشکر کرد
جهادگرنیکوکارجانبازجهان پهلوان اکبرغلامی امیرالحج از زحمات دکتررشیدیان ریاست سازمان حج وزیارت تقدیر وتشکر کرد
جهادگرنیکوکارجانبازجهان پهلوان اکبرغلامی امیرالحج از زحمات دکتررشیدیان ریاست سازمان حج وزیارت تقدیر وتشکر کرد

جهادگرنیکوکارجانبازجهان پهلوان اکبرغلامی امیرالحج از زحمات دکتررشیدیان ریاست سازمان حج وزیارت تقدیر وتشکر کرد

مشاهده
تقدیروتجلیل از سرهنگ عزیزخانی فرمانده پایگاه هشتم آگاهی توسط جهان پهلوان اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین وکارآفرین به لطف خدا
تقدیروتجلیل از سرهنگ عزیزخانی فرمانده پایگاه هشتم آگاهی توسط جهان پهلوان اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین وکارآفرین به لطف خدا
تقدیروتجلیل از سرهنگ عزیزخانی فرمانده پایگاه هشتم آگاهی توسط جهان پهلوان اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین وکارآفرین به لطف خدا

تقدیروتجلیل از سرهنگ عزیزخانی فرمانده پایگاه هشتم آگاهی توسط جهان پهلوان اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین وکارآفرین به لطف خدا

مشاهده
جهادگرنیکوکاروکارآفرین زینت غلامی اعلام کرد شهروندان جهت حمایت از ایتام ونیازمندان می توانند ازاین طریق کمک کنند
جهادگرنیکوکاروکارآفرین زینت غلامی اعلام کرد شهروندان جهت حمایت از ایتام ونیازمندان می توانند ازاین طریق کمک کنند
جهادگرنیکوکاروکارآفرین زینت غلامی اعلام کرد شهروندان جهت حمایت از ایتام ونیازمندان می توانند ازاین طریق کمک کنند

جهادگرنیکوکاروکارآفرین زینت غلامی اعلام کرد شهروندان جهت حمایت از ایتام ونیازمندان می توانند ازاین طریق کمک کنند

مشاهده
تجلیل از علی خندانی ریاست کانون سردفتران ودفتریاران توسط جهادگرنیکوکار جانبازجهان پهلوان اکبرغلامی
تجلیل از علی خندانی ریاست کانون سردفتران ودفتریاران توسط جهادگرنیکوکار جانبازجهان پهلوان اکبرغلامی
تجلیل از علی خندانی ریاست کانون سردفتران ودفتریاران توسط جهادگرنیکوکار جانبازجهان پهلوان اکبرغلامی

تجلیل از علی خندانی ریاست کانون سردفتران ودفتریاران توسط جهادگرنیکوکار جانبازجهان پهلوان اکبرغلامی

مشاهده
تجلیل از علی خندانی ریاست کانون سردفتران ودفتریاران توسط جهادگرنیکوکار جانبازجهان پهلوان اکبرغلامی
تجلیل از علی خندانی ریاست کانون سردفتران ودفتریاران توسط جهادگرنیکوکار جانبازجهان پهلوان اکبرغلامی
تجلیل از علی خندانی ریاست کانون سردفتران ودفتریاران توسط جهادگرنیکوکار جانبازجهان پهلوان اکبرغلامی

تجلیل از علی خندانی ریاست کانون سردفتران ودفتریاران توسط جهادگرنیکوکار جانبازجهان پهلوان اکبرغلامی

مشاهده
جلسه هم اندیشی وکارآفرینی با سرتیپ رحیمی فرمانده فاتب پایتخت به ریاست جانباز پهلوان غلامی
جلسه هم اندیشی وکارآفرینی با سرتیپ رحیمی فرمانده فاتب پایتخت به ریاست جانباز پهلوان غلامی
جلسه هم اندیشی وکارآفرینی با سرتیپ رحیمی فرمانده فاتب پایتخت به ریاست جانباز پهلوان غلامی

جلسه هم اندیشی وکارآفرینی با سرتیپ رحیمی فرمانده فاتب پایتخت به ریاست جانباز پهلوان غلامی

مشاهده
 انتصاب جانبازبسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی به عنوان مشاور فرماندهی یگان امنیتی غرب پایتخت
انتصاب جانبازبسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی به عنوان مشاور فرماندهی یگان امنیتی غرب پایتخت
 انتصاب جانبازبسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی به عنوان مشاور فرماندهی یگان امنیتی غرب پایتخت

انتصاب جانبازبسیجی جهان پهلوان اکبرغلامی به عنوان مشاور فرماندهی یگان امنیتی غرب پایتخت

مشاهده
پیام فرهنگی کتاب آسمانی قرآن که به عهد خودباخدا وخلق وفادار باشید
پیام فرهنگی کتاب آسمانی قرآن که به عهد خودباخدا وخلق وفادار باشید
پیام فرهنگی کتاب آسمانی قرآن که به عهد خودباخدا وخلق وفادار باشید

پیام فرهنگی کتاب آسمانی قرآن که به عهد خودباخدا وخلق وفادار باشید

مشاهده
تقدیر وتجلیل ازجهادگرنیکوکار جانبازجهان پهلوان حاج اکبرغلامی توسط سرتیپ رحیمی فرماندهی ناجا پایتخت به لطف خدا
تقدیر وتجلیل ازجهادگرنیکوکار جانبازجهان پهلوان حاج اکبرغلامی توسط سرتیپ رحیمی فرماندهی ناجا پایتخت به لطف خدا
تقدیر وتجلیل ازجهادگرنیکوکار جانبازجهان پهلوان حاج اکبرغلامی توسط سرتیپ رحیمی فرماندهی ناجا پایتخت به لطف خدا

تقدیر وتجلیل ازجهادگرنیکوکار جانبازجهان پهلوان حاج اکبرغلامی توسط سرتیپ رحیمی فرماندهی ناجا پایتخت به لطف خدا

مشاهده
تقدیر وتجلیل ازسرداررشیداسلام سرداراشتری فرماندهی ناجا توسط جهادگرنیکوکارجانباز جهان پهلوان اکبرغلامی به لطف خدا
تقدیر وتجلیل ازسرداررشیداسلام سرداراشتری فرماندهی ناجا توسط جهادگرنیکوکارجانباز جهان پهلوان اکبرغلامی به لطف خدا
تقدیر وتجلیل ازسرداررشیداسلام سرداراشتری فرماندهی ناجا توسط جهادگرنیکوکارجانباز جهان پهلوان اکبرغلامی به لطف خدا

تقدیر وتجلیل ازسرداررشیداسلام سرداراشتری فرماندهی ناجا توسط جهادگرنیکوکارجانباز جهان پهلوان اکبرغلامی به لطف خدا

مشاهده
تقدیر وتجلیل ازسرداررشیداسلام سرداراشتری فرماندهی ناجا توسط جهادگرنیکوکارجانباز جهان پهلوان اکبرغلامی به لطف خدا
تقدیر وتجلیل ازسرداررشیداسلام سرداراشتری فرماندهی ناجا توسط جهادگرنیکوکارجانباز جهان پهلوان اکبرغلامی به لطف خدا
تقدیر وتجلیل ازسرداررشیداسلام سرداراشتری فرماندهی ناجا توسط جهادگرنیکوکارجانباز جهان پهلوان اکبرغلامی به لطف خدا

تقدیر وتجلیل ازسرداررشیداسلام سرداراشتری فرماندهی ناجا توسط جهادگرنیکوکارجانباز جهان پهلوان اکبرغلامی به لطف خدا

مشاهده
جهادگرنیکوکارجانبازبسیجی دریادل حاج اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین عیدقربان رابه تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت واحسان کنیم به فقرا
جهادگرنیکوکارجانبازبسیجی دریادل حاج اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین عیدقربان رابه تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت واحسان کنیم به فقرا
جهادگرنیکوکارجانبازبسیجی دریادل حاج اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین عیدقربان رابه تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت واحسان کنیم به فقرا

جهادگرنیکوکارجانبازبسیجی دریادل حاج اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین عیدقربان رابه تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت واحسان کنیم به فقرا

مشاهده
جهادگرنیکوکارجانبازبسیجی دریادل حاج اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین عیدغدیر رابه تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت
جهادگرنیکوکارجانبازبسیجی دریادل حاج اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین عیدغدیر رابه تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت
جهادگرنیکوکارجانبازبسیجی دریادل حاج اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین عیدغدیر رابه تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت

جهادگرنیکوکارجانبازبسیجی دریادل حاج اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین عیدغدیر رابه تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت

مشاهده
جهادگرنیکوکارجانبازبسیجی دریادل حاج اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین عیدقربان رابه تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت
جهادگرنیکوکارجانبازبسیجی دریادل حاج اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین عیدقربان رابه تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت
جهادگرنیکوکارجانبازبسیجی دریادل حاج اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین عیدقربان رابه تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت

جهادگرنیکوکارجانبازبسیجی دریادل حاج اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین عیدقربان رابه تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت

مشاهده
جهادگرنیکوکارجانبازبسیجی دریادل حاج اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین عیدقربان رابه تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت
جهادگرنیکوکارجانبازبسیجی دریادل حاج اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین عیدقربان رابه تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت
جهادگرنیکوکارجانبازبسیجی دریادل حاج اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین عیدقربان رابه تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت

جهادگرنیکوکارجانبازبسیجی دریادل حاج اکبرغلامی دبیرکل مجمع خیرین عیدقربان رابه تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت

مشاهده