مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

 خیریه غدیر تشکیل شده است زیرنظر مسئولین ائتلاف بزرگ قهرمانان،پیشکسوتان، پهلوانان،ایثارگران و نخبگان ورزش کشور وموسسه فرهنگی ورزشی پهلوانان ،قویترین مردان وسنگین وزنهای رزمی جهان که بیش ازپانصد خانواده بی بضاعت و بی سرپرست و کم درآمد را زیر پوشش خود قرار داده اند، که جمعه پایان هرماه در خیریه غدیر حضور پیدا می کنند و ارزاق  و سهمیه ماهانه خود را تحویل می گیرند و زوج های جوان جهیزیه ندارند پس ازتحقیقات اولیه جهیزیه دریافت میکنند، گل ریزان برای آزادی زندانیان مالی در ایام های خاص، اعزام خانواده های کم درآمد به سفرهای زیارتی از جمله قم،مشهد مقدس،عتبات عالیات و مکه مکرمه و جذب جوانان بی سرپرست به ورزش همگانی قهرمانی و پهلوانی،مشاوره ورزشی، مشاوره حقوقی و مشاوره فرهنگی و غیره..