آئین نامه کمیته فرهنگی ورزشی پهلوانان

 

آئین جوانمردی و رسوم پهلوانی از دیر باز تاریخ به عنوان یکی از اصولی ترین تفکرات دینی ، مذهبی ، تاریخی ، فرهنگی ورزشی و ملی در زندگی اجتماعی ملت ما متبلور است.
نظری اجمالی به تاریخ آئین جوانمردی ، پهلوانی و فنی گری گویای این حقیقت است که این آیین یکی از ارکان اخلاقی دینی محمدی ، حضرت محمد (ص) است و قطب و مدار عالم فتوت امیرالمومنین امام علی ابن ابیطالب (ع) است و بهمین اعتبار است که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند : ورزشکاران باید به علی (ع) اقتدا کنند.
با چنین برداشت ، ضرورت دید و تفکری و به منظور اشاعه و ترویج و گسترش این آئین پسندیده کمیته پهلوانان در راستای احیای منش پهلوانی خدمات زیر را در مرحله اجرا گذاشته است:


- دستگیری و کمک به ایتام و مستمندان و خانواده های بی بضاعت و گل ریزان
- گرفتن مجالس مذهبی
- بازنگری و تجدید حیات ورزش های پهلوانی و قدرتی
- تبلیغ آیین و مرام جوانمردی و فتوت
- معرفی و شناساندن منش ها و کردار های پهلوانی در سطوح ملی و بین المللی
- ترسیم خصلتهای ملی و پهلوانی
- جلب و جذب جوانان سراسر کشور جمهوری اسلامی به سمت وسوی ورزش های پهلوانی
- مقابله با تهاجم فرهنگی
- برگزاری دوره های آموزشی فنون و شیوه های پهلوانی و قدرتی
- برگزاری مراسم های اعیاد و جشنواره فرهنگی ورزشی به ویژه 13 رجب و 8 سال دفاع مقدس
- دیدار از خانواده های شهداء و جانبازان و بیمارستانها و اهداء خون
- برگزاری مسابقات و نمایشات قدرتی و پهلوانی
- کوشش های فرهنگی شرکت در مجامع و گرهمایی ها، انجام سخنرانی ها و ارائه مطالب ، مقالات ،انتشار جزوات ، کتب ،و -خارجی ، تهیه بروشور و کاتالوگ ، تهیه فیلم های مستند ، تبلیغاتی ، داستانی در زمینه های ورزشی قدرتی و پهلوانی
- جمع آوری استعداد های درخشان در تشکیلات مردمی در جهت شکوفایی استعداد های جسمی و فکری
- دور کردن جوانان از آلودگی های اجتماعی ومقابله با الگو پذیری های غربی
- یاری و دست گیری جوانان مستعد فاقد امکانات و بی سرپرست