عمرت به هدر رفته اگر دست نگیری ،زهر دست که دادی به همان دست بگیری

عمرت به هدر رفته اگر دست نگیری ،زهر دست که دادی به همان دست بگیری

اول هر کار که می کنی بگو بسم الله تا جمله گناهان تو بخشد الله
تماس مستقیم با دبیر کل جانباز اکبرغلامی: 09121136177
تماس با دبیر خانه :09101136177