پهلوان، نا امیدان را امید، بی پناهان را پناه ،زخمیان را مرهم

 

پهلوان ، نا امیدان را امید، بی پناهان را پناه ،زخمیان را مرهم، غریبان را آشنا، درماندگان را دستگیر، و رفیقان را خاک پاست

اول هر کار که می کنی بگو بسم الله تا جمله گناهان تو بخشد الله
تماس مستقیم با دبیر کل جانباز اکبرغلامی: 09121136177
تماس با دبیر خانه :09101136177