تقدیر از اکبر غلامی توسط ریاست مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی وزارت کارو امور اجتماعی

تقدیر وتجلیل از پهلوان اکبر غلامی توسط ریاست مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران شهید معتمدی وزارت کارو امور اجتماعی

( اول هر کار که می کنی بگو بسم الله تا جمله گناهان تو بخشد الله)
تماس مستقیم با دبیر کل جانباز اکبرغلامی: 09121136177
تماس با دبیر خانه :09101136177
زينت غلامي مدير روابط عمومي