جانباز اکبر غلامی دارنده ی گواهینامه و کمربند مشکی دان هفت از فدراسیون ورزش های رزمی

جانباز اکبر غلامی دارنده ی گواهینامه و کمربند مشکی دان هفت از فدراسیون ورزش های رزمی ،سبک جهانی سوپر ساباکی کای کان دو

اول هر کار که می کنی بگو بسم الله تا جمله گناهان تو بخشد الله)
تماس مستقیم با دبیر کل جانباز اکبرغلامی: 09121136177
تماس با دبیر خانه :09101136177
زينت غلامي مدير روابط عمومي