پیام تبریک جانباز اکبر غلامی برای انتخاب شایسته آیت الله رئیسی به فرمانده کل قوا و ملت شریف ایران

جهادگر نیکوکار جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی دبیر کل کمیته ملی قهرمانان ،پیشکسوتان ، پهلوانان وایثارگران نهضت هر خانه یک ستاد ،انتخاب شایسته آیت الله رئیسی را به فرمانده کل قوا ،ملت شریف ایران، بویژه ورزشکاران تبریک عرض می نمایند