حمایت همه جانبه جانباز بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی از آیت الله رئیسی

جانباز بسیجی اکبر غلامی مدیرعامل موسسه پهلوانان ، قویترین مردان ودبیر کل ائتلاف بزرگ قهرمانان،پیشکسوتان پهلوانان ،ایثاگران هنرمندان ونخبگان ورزش  به آیت  الله رئیسی با افتخار رای خواهم داد هواداران جهادگر نیکوکار بسیجی جهان پهلوان اکبر غلامی رای ما رئیسی بسم الله