ديدارايثارگران وجانبازان هشت سال دفاع مقدس وتقدير از سرتيب حاج حسين رحيمي

ديدارايثارگران وجانبازان هشت سال دفاع مقدس وتقدير از سرتيب حاج حسين رحيمي فرمانده محترم ودلسوز نيروي انتظامي پايتخت درهفته دفاع مقدس به لطف خدا وبركات زكات زينت غلامي مدير روابط عمومي موسسه پهلوانان وقويترين مردان ومركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير

و در پایان غلامی مي فرمايد بزرگترين افتخارم اين است كه دراعتلاي فريضه الهي زكات كوشاباشم زكات طلوع سخاوت وغروب خساست است وزكات ورزش اين است كه جسم مان رابسازيم ودرراه خدا خدمت كنيم-ايثار-جوانمردي راهم نام برد